Language switcher

You are here

Keskkonnaamet kutsub maakondlikele keskkonnahariduse infopäevadele

Õppeprogramm Räpina jäätmeklassis. Foto: Rein Kalle
Õppeprogramm Räpina jäätmeklassis. Foto: Rein Kalle

Ootame kõiki lasteaia- ja klassiõpetajaid, loodusainete õpetajaid, koolijuhte ja teisi keskkonnahariduse edendajaid osalema infopäevadel, mis toimuvad 5. septembrist 5. oktoobrini iga maakonna keskuses või selle lähedal.

„Nagu tavaliselt, pakume ka seekord võimalust silmast silma kohtuda looduskeskuste esindajate ning teiste keskkonnahariduslike tegevuste pakkujatega. Kutsume kuulama ja vaatama, mida uut ja põnevat saab õppimisvõimaluste täiendamiseks kasutada. Sel korral toimub aga tegevuste pakkujate tutvustus messi vormis: osalejad saavad ringi liikuda ja suhelda just neid huvitavate keskuste esindajatega,“ selgitas Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Lisaks saavad huvilised ülevaate keskkonnahariduse olukorrast riigis. Pärast messi võtab sõnajärje üle Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik Asta Tuusti, kes kõneleb looduskeskuste ja koolide koostööst ning kutsub kaasa mõtlema, millised peaksid olema keskkonnahariduslike õppeprogrammide põhimõtted ning kuidas need sobituvad Eesti haridussüsteemi. Parema üksteisemõistmise ning tulemuslikuma koostöö huvides tasub kindlasti selgeks saada, millised on looduskeskuste ja koolide vastastikused ootused.

„Samuti ootame kõigi infopäevadel osalejate panust keskkonnahariduse tegevuskava elluviimiseks. Arutleme, millised on õppeasutuste ja looduskeskuste ootused KIKi keskkonnateadlikkuse programmile, kuidas tagada keskkonnahariduse kõrge kvaliteet ja anda tagasisidet õpitule ning kogetule,“ selgitas Maris Kivistik.

Infopäevade toimumiskohad, ajad ja päevakava leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Infopäevadel osalemine on kõigile tasuta, ent eelnevalt tuleb registreeruda.

Lisainfo:
Maris Kivistik
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja
e-post: maris.kivistik@keskkonnaamet.ee
telefon: 5183 249

Teate edastas:
Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 6807 440, 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media