Language switcher

You are here

Karuputk ja põllumajandus

Karuputke võõrliigid on peamiselt sisse toodud ja paljundatud põlumajanduslikel põhjustel (silo tootmine) ning põllumajandusalad on ka ühed peamised levialad.

Põllumajandus on üks olulisemaid karuputke võõrliikide levitajaid - see toimub nii masinate kui saagiga, kui kultuuris või selle servas viljuvad karuputked. Karuputke seemned satuvad saagi sisse ja masinatele ning transportimisel pudenevad need põldudevahelistele teedele, järgmistele põldudele, hoovidesse ja majatagustesse.

Kutsume põllupidajaid üles märkama oma põllul karuputke võõrliikide taimi ja neid ise välja kaevama vastavalt ohutus- ja tõrjenõuetele.

Riikliku tõrje keerulisus põllumaadel:

  • kündmise tõttu karuputke taimed "liiguvad" mööda põldu, kuid terve põllu kolooniaks joonistamisel kunstlikult suureneb tõrjutav pindala,
  • taimekaitsevahendite kasutamisel karuputke taimed kas kasvavad või mitte,
  • niidetavatel aladel karuputke taimed ei ole vahetult peale niitmist leitavad ja uuesti kasvama hakanud taimed on oluliselt madalamad (raskemini leitavad),
  • põllukultuuris on tõrjujatel raske liikuda ja tõrje võib kahjustada saaki.

Nõuded põllumajandustootjatele seoses karuputke võõrliikidega

  • PRIA toetuste taotleja peab hiljemalt 31. maiks esitama vormikohase teatise Keskkonnaametile kui tema põllumajandusmaal või sellega külgneval alal kasvavad karuputke võõrliigid. Seda alade puhul, mille kohta Maa-ametil puuduvad andmed. Karuputke teadaolevate kolooniatega saab tutvuda ka PRIA Veebikaardi kaudu (abiinfo kiht);
  • PRIA toetuste taotleja peab hoidma oma põllumajandusmaad karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras st vältima ebasoovitava taimestiku levikut, sh karuputk. Seega ei sobi piisavalt tihedad karuputke kolooniad PRIA toetusaluseks maaks;
  • mahetootjad veenduge enne alade e-PRIAs joonistamist, et aladel ei asu mürgitatavaid karuputke kolooniaid (PRIA Veebikaardi kaudu).
 

Võta ühendust Keskkonnaametiga kui:

  • sinu maal või sellega külgneval alal (või ka hoopis kuskil mujal) kasvavad karuputke võõrliigid,
  • soovid oma maal ise karuputke tõrjet teostada,
  • soovid lisainfot sinu maal asuvate karuputke kolooniate kohta.

Pildil on õitsev karuputke koloonia niidetava rohumaa servas.

Tüüpiline karuputke võõrliikide kasvukoht põllumajanduslikult kasutatava maa servas. Foto: Maarja Nõmm

 

 

Suuremaid postreid näed siit: karuputk ei ole mahe (1.03 MB, PDF); hooli oma põllust (984.72 KB, PDF).

suuremat postrit näed siit.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media