Language switcher

You are here

Kaasamine

Keskkonnaameti ülesanne on kaasata veemajanduskavade koostamisse kohalikke omavalitsusi, elanikke ja teisi asjast huvitatud isikuid koostades selleks avalikkuse kaasamise tegevuskava.

Pildil on vaade Pärnu lahele. Pildil on tekst "Vesi vajab igaühe tähelepanu. Veemajanduse planeerimine algab pisikestest sammudest, meie igapäevaelus, kus igaüks saab olla otsustaja ja panustaja."

 

Avalikkuse kaasamise tegevuskava on dokument, mis kavandab tegevusi uue veemajanduskava ettevalmistusperioodiks selleks, et

  • kõik asjassepuutuvad asutused, organisatsioonid, kodanikud saaksid olla kursis teemaga,
  • osaleda ja teha ettepanekuid selleks, et valmivad kavad oleksid parimad võimalikud. 

Huvitatud osapoolte kaasamine annab võimaluse saada sisukamat tagasisidet valdkondlikest ja/või piirkondlikest probleemidest, millega tuleks arvestada uute veemajanduskavade koostamisel. 

 

Loe lisaks

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media