Language switcher

You are here

Keskkonnaamet andis Saaremaale loa kahe hundi küttimiseks väljaspool jahihooaega

Hundijaht. Foto: Aimar Rakko
Hundijaht. Foto: Aimar Rakko

Saaremaal on hundid rünnanud lambaid sel aastal korduvalt, mistõttu Keskkonnaamet otsustas välja anda loa kahe nuhtlusisendi küttimiseks väljaspool hundi jahihooaega.

Saaremaal on murtud sel aastal 114 ja vigastatud 17 lammast, rünnakud kariloomadele (sh lammastele) on oluliselt sagenenud juulikuu teisel poolel. Kiskjarünnetega on tekitatud lambakasvatajatele olulist kahju, lisaks on lammaste abil hooldatavate poollooduslikke koosluste hea seisundi säilitamine ohus. Vaatamata kahjude vältimiseks rakendatud ennetusabinõudele (elektrikarjused, lammaste valvamine) on ründed Saaremaa teatud piirkondades kordunud. Edaspidiste kahjustuste ennetamiseks on korduvate murdmistega jahipiirkondades vajalik lubada ka väljaspool jahihooaega nuhtlusisendite küttimine.

Keskkonnaamet otsustas anda erandkorras väljaspool jahihooaega loa küttida kaks hunti Lümanda, Kihelkonna ja Üru jahipiirkonnas. Lubatud on peibutus-, varitsus- ja hiilimisjaht. Keskkonnaamet soovitab küttida noorhunte, kes on tõenäolised nuhtlusisendid mainitud piirkondades. Vältida tuleks vana emahundi tabamist, kuna emata jäänud hundikutsikad võivad põhjustada tulevikus rünnete suurenemist.

Euroopa Liidus on hunt kaitsealune liik ja iga liikmesriik peab tagama hundi hea käekäigu looduses. Hundijahi hooaeg on talvel, kuid viimaste aastate lumevaesed talved on jahi teinud keeruliseks ning huntide arvukus Saaremaal on kasvanud.

Väljaspool jahihooaega küttimine on lubatud jahiseaduse alusel vaid erilistes olukordades, et vältida uluki tekitatud kahju suurenemist.

Lisainfo: Margo Tannik, Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse peaspetsialist, margo.tannik@keskkonnaamet.ee, 5160 148


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media