Language switcher

You are here

Kalapüük Silma looduskaitsealal

Harrastuspüük 

Harrastuspüük Silma looduskaitsealal toimub harrastuspüügiõiguse ja/või kalastuskaardi alusel.

Üldjuhul on kalapüük kaitsealal lubatud ajavahemikul 01.07-28.02 v.a Haapsalu lahe piiranguvööndis, kus toimub kalapüük kalapüügieeskirja kohaselt.

Kalastuskaarti on vaja, kui soovite püügile minna Saunja lahele või Sutlepa merele (Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevöönd). Nimetatud veekogudel  jagatakse kalastuskaarte 1-päevaste lubadena. Perioodil 01.07-31.10  on püügilubadele kehtestatud piirarv. Perioodil 01.11-28.02 piirarve ei ole.

 

Tasud, püügivahendid, liikumine ja liiklemine kaitsealal 

Ühe püügipäeva hind on 6 € ja kui soovitakse püügile minna mõlemale veekogule, tuleb soetada luba mõlemale veekogule eraldi.

Kalastuskaarte on võimalik vormistada läbi internetikeskkonna www.pilet.ee või Keskkonnaameti kontorites. Kalastuskaardi soetanud isikud ei pea täiendavalt omama liikumisluba, kuid kõikidel teistel veealal viibida soovivatel isikutel on liikumisloa omamine kohustuslik.

Püügivahenditena on Silma looduskaitsealal harrastuspüüdjatele lubatud:

  • lihtkäsiõng,
  • käsiõng,
  • spinning,
  • lendõng ja
  • sikuti.

Muud püügivahendid on keelatud.

Vastavalt kaitse-eeskirjale on kaitseala veealal perioodil 01.04-31.10 lubatud kasutada ainult mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendit. Perioodil 01.11-31.03 võib kastutada ka bensiinimootorit. Erandina on Haapsalu lahe piiranguvööndis aastaringselt lubatud igasuguse mootori kasutamine.

Vastavalt kaitse-eeskirjale on Silma looduskaitsealal keelatud mootorsõidukiga jääl liikumine.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist.

 

Kutseline kalapüük

Kutseline kalapüük on kaitseala merealal lubatud perioodil 01.07-28.02 v.a Haapsalu lahe piiranguvööndis, kus toimub kalapüük kalapüügieeskirja kohaselt.

Kalapüügiks Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndis perioodil 01.07-31.10 tuleb vastavalt kaitse-eeskirjale küsida Keskkonnaametist liikumisluba. Liikumislubade arv on piiratud ning see kehtestatakse iga-aastaselt Keskkonnaameti korraldusega.

 

Lisainfo: info@keskkonnaamet.ee või tel 463 6823 (Märt Kesküla)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media