Language switcher

You are here

Riigilõiv kiirgustegevusloa taotlemise ja muutmise eest

Riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduses § 131.

Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 315 eurot.

Kiirgustegevuseks antava keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest kiirgusseaduse § 78 lõike 1 punktis 1, 4, 5 või 7 sätestatud kiirgustegevuse muudatuse korral tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:

• SEB Pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

• Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

• Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

• Nordea Bank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber:
2900081693

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: Jäätmeseadus, Kiirgusseadus, Metsaseadus, Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, Välisõhu kaitse seadus, Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ja RLS § 94-95, § 98-99, § 101, § 131-132. § 104-1041, § 344)

Selgitusse märkida:
• selle toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse, või viide Riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele;
• riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi kelle eest makstakse.

Täpsemalt riigilõivu maksmisest 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media