Language switcher

You are here

Keskkonnaalane teabepäev: põllumajandus ja veekaitse

Keskkonnaamet korraldas 12. novembril 2015. a veekaitset käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele, mille eesmärgiks oli tutvustada muudatusi veeseaduse põllumajanduse osas, põllumajandusliku tegevuse mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile ning Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala laiendamise vajalikkust. Samuti anti teabepäeval ülevaade nii põhja- kui pinnaveeveekogumite seisunditest ja toodi välja veekeskkonda enim mõjutavad rikkumised. Lisaks tutvustas põllumajandusettevõte Vändra OÜ oma tegemisi.

Teabepäeva materjalid:

Hetkeolukord vee ja põllu vallas (2.84 MB, PDF) - Enn Liive

Pinnaveekogumite seisund (5.16 MB, PDF)- Elina Leiner

Põhjaveekogumite seisund (6.48 MB, PDF) - Milvi Aun

VMK rakendamine (1.5 MB, PDF) - Milvi Aun

Nitraaditundliku ala laiendamise analüüs (8.45 MB, PDF)

Vändra OÜ ettekanne (3.65 MB, PDF)

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media