Language switcher

You are here

Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 11. novembri 2016. a käskkirjaga nr 1121 on algatatud määruse „Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 27. märtsist kuni 10. aprillini 2017. a Keskkonnaameti Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi), Vaivara vallavalitsuses (Pargi 2, Sinimäe) ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Põhja regioonile (triin.amos@keskkonnaamet.ee või Pargi 15, 41537 Jõhvi) hiljemalt 10. aprilliks 2017. Eelnõu avalik arutelu toimub 20. aprillil kell 14 Vaivara vallavalitsuses (Pargi 2, Sinimäe).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt jaanuaris 2018. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti märtsis 2018. aastal. 

Materjalid tutvumiseks:

Kaitse-eeskirja eelnõu (344.5 KB, PDF)

Seletuskiri (592.83 KB, PDF)

Vaivara maastikukaitseala kaart 1 (201.7 KB, JPG)

Vaivara maastikukaitseala kaart 2 (244.17 KB, JPG)

Lisainfo: Triin Amos, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist, 733 4163, triin.amos@keskkonnaamet.ee

Vaivara maastikukaitseala. Foto: Iti Jürjendal

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media