Language switcher

You are here

Rahvuspargid

Eestis on kuus rahvusparki:

  • Karula rahvuspark – Lõuna-Eesti kuppelmaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Lahemaa rahvuspark – Põhja-Eesti rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1971);
  • Matsalu rahvuspark – Lääne-Eesti iseloomulike koosluste ning Väinamere looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 2004);
  • Soomaa rahvuspark – Kesk- ja Edela-Eesti soo- ja lammimaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Vilsandi rahvuspark – Lääne-Eesti saarestiku rannikumaastike looduse ja kultuuripärandi kaitseks (loodud 1993);
  • Alutaguse rahvuspark – Ida-Eestile omaste ulatuslike soo-, metsa- ja rannikumaastike ning kultuuripärandi kaitseks (loodud 2018).

Kõigi rahvusparkide valitsejaks on Keskkonnaamet, kelle ülesandeks on rahvuspargis vajalike tööde ja kaitsekorra planeerimine, erinevate kooskõlastuste ja lubade andmine ning seire ja uuringute läbiviimine. Samuti ka keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimine, infotrükiste koostamine, loodusõhtute ning infopäevade korraldamine.

Igal rahvuspargil on oma kaitse-eeskiri, kus on kirjas, millised tegevused on kaitsealal lubatud ning millised vajavad Keskkonnaameti luba. Kaitsealal tegutsemise lubade kohta (rahvaürituse korraldamine, sõidukiga liiklemine jne) saab infot meie tegutsemislubade rubriigist. Kõik kaitse-eeskirjad on leitavad Riigi Teatajast.

Lisaks kaitse-eeskirjadele on rahvusparkidel kaitsekorralduskavad, mille tegevuskavaga nähakse ette järgmisel perioodil teostatavad tööd, nende tööde prioriteetsus, teostamise aeg ning maksumus. Samuti on seal kirjas üldised põhimõtted, millest kaitseala valitseja Keskkonnaamet lähtub kaalutlusotsuste tegemisel (nt, kas lubada ehitada või mitte) ning millest kaitseala maaomanikud ja elanikud võiksid lähtuda oma tegevuste planeerimisel ja teostamisel. Kõik kaitsekorralduskavad on leitavad Eesti Looduse Infosüsteemist.

RMK ülesandeks on rahvuspargi külastuse korraldamine, maahoolduse korraldamine ning riigimaadel erinevate kaitsekorralduslike tegevuste rakendamine.

Järelvalvet teostab rahvusparkides Keskkonnainspektsioon, kelle valvetelefonile 1313 saab teatada võimalikest keskkonnarikkumistest ja -õnnetustest.

Külasta ka meie uut Eesti suuremaid kaitsealasid ühendavat kodulehte www.kaitsealad.ee, kuhu on koondatud põhjalikum info meie rahvusparkide ja olulisemate kaitsealade kaitsekorra, loodusväärtuste ja külastusvõimaluste kohta. Kodulehelt leiab ka infot kaitsealade sündmuste kohta ja saab ka ise teada anda oma korraldatud sündmusest kaitsealal.

Head lugemist ja looduse avastamist!

Palmse mõis sügisesel alleel. Foto: Toomas Tuul
Palmse mõis on üks Lahemaa rahvuspargi pärleid. Foto: Ave Paulus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media