Language switcher

You are here

Liigi tegevuskavad

Liigi tegevuskavade eesmärk on sihipäraselt korraldada liikide kaitset või ohjamist.

Liigi kaitse tegevuskavasid koostatakse:

  • I kaitsekategooria liikidele;
  • liikidele, kelle kaitseks seni rakendatud tegevused ei ole soodsa seisundi saavutamiseks piisavad;
  • liikidele, kelle kaitset nõuavad rahvusvahelised lepped.

Liigi kaitse tegevuskava koostamise eesmärk on kavandada ja prioritiseerida kaitsealuste liikide säilimiseks vajalikud tegevused.

Tegevuskavad koostatakse tähtajatult, sealjuures planeeritakse kaitse-eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused viieteistkümneks ning tegevuste täitmise eelarve järgnevaks viieks aastaks.

Tegevuskavad kiidab pärast valmimist heaks liikide kaitse ja ohjamise korraldamise komisjon, mis koosneb Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi spetsialistidest ning liigiekspertidest. Liigi kaitse tegevuskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.

Kõik kinnitatud tegevuskavad on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Alates 2017. aastast kinnitab kavasid Keskkonnaamet ning need on leitavad vasakpoolselt lehelt. Menetluses olevate liigi tegevuskavade kohta saab samuti infot Keskkonnaameti liigikaitse büroost.

 

Kaunis kuldking sai kaitse tegevuskava 2015. aastal. Peamisteks kaitsemeetoditeks on raiete, metsakuivenduse, kasvukohtade hoolduse jmt reguleerimine ja suunamine. Kõige enam leidub kuldkinga Saaremaal, Lääne-Eestis, läänesaartel ning Järva- ja Jõgevamaal. Foto: Kadri Paomees

 

Kinnitatud liigi kaitse tegevuskavad

* on tähistatud redigeeritud kavad, kust on LKS § 53 lg 1 alusel eemaldatud I ja II kaitsekategooria liigi isendite täpsed elupaiga asukohad

** on tähistatud kavad, mida LKS § 53 lg 1 alusel ei või I katsekategooria liigi täpse elupaiga asukoha tõttu avalikustada

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media