Language switcher

You are here

Püsielupaigad

Mis on püsielupaik?

Püsielupaik on kaitstav ala, mis moodustatakse kaitsealuste liikide elupaikade ja kasvukohtade kaitseks. Seetõttu rakendatakse püsielupaikades optimaalse suurusega alal just konkreetse liigi kaitseks vajalikke piiranguid. 

Ka kaitsealadel ja hoiualadel kaitstakse ohustatud liike, kuid seal on lisaks liigikaitselistele eesmärkidele ka laiemad eesmärgid - kaitstakse ohustatud kooslusi, säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitsealade ja hoiualade pindala on reeglina suurem kui püsielupaikadel.

 

Kellele püsielupaiku moodustatakse?

Eestis on kaitse alla võetud 570 taime-, seene- ja loomaliiki, kes jagunevad kolme kaitsekategooriasse. I ja II kaitsekategooria liigid võtab kaitse alla Vabariigi Valitsus määrusega, III kaitsekategooria liigid aga keskkonnaminister määrusega

Meil on moodustatud püsielupaigad eelkõige I ja II kaitsekategooria liikide elupaikade ja kasvukohtade säilitamiseks. Kotkaste, lendorava ja must-toonekure pesapaikade kaitseks moodustuvad püsielupaigad automaatselt peale pesapuu leidmist looduskaitseseaduses sätestatud ulatuses ja kaitsekorraga. Muud püsielupaigad moodustatakse ja nende kaitsekord kinnitatakse keskkonnaministri määrusega.

I kaitsekategooriasse kuuluva must-toonekure vanalind. Foto: Urmas SellisI kaitsekategooriasse kuuluva must-toonekure pesapaiku kaitstakse umbes 90 püsielupaigas. Foto: Urmas Sellis


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media