Language switcher

You are here

Karuputke tõrjetööde tellimine 2019 aastal

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas välja kaks rahvusvahelist avatud menetlusega riigihanget karuputke võõrliikide tõrje tellimiseks. Hangetega telliti tõrjetööd käesolevaks aastaks (2019).

 

 • Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Põhja- ja Lääne-Eestis 2019 aastal (viitenr 203578)

Hanke osad ehk üksused, nende lepingulised tõrjujad  ja asetsemise skeem (221.33 KB, JPG):

 1. Ida-Viru - Firm Ehitustööd OÜ
 2. Lahemaa - hetkel puudu
 3. Lääne-Viru - OÜ Mikslinks
 4. Selja jõgi - Tonditare OÜ
 5. Ida-Harju - Tonditare OÜ
 6. Kesk-Harju - Tonditare OÜ
 7. Lõuna-Harju - Tonditare OÜ
 8. Lääne-Harju - Tonditare OÜ
 9. Põhja-Harju - Võõrliikide Tõrje OÜ
 10. Lõuna-Järva - OÜ Mikslinks
 11. Põhja-Järva - Horeksal Grupp OÜ
 12. Raplamaa - Horeksal Grupp OÜ
 13. Lääne-Nigula-Märjamaa - osaühing Agrinate
 14. Läänemaa-Tõstamaa - OÜ Mikslinks
 15. Pärnumaa - OÜ Mikslinks
 16. Hiiumaa - Võõrliikide Tõrje OÜ
 17. Ida-Saaremaa - Klautek OÜ
 18. Kõljala - Klautek OÜ
 19. Kuressaare-Irase - Klautek OÜ
 20. Lääne-Saaremaa - OÜ Mikslinks

 

 • Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Lõuna-Eestis 2019 aastal (viitenr 203579)

Hanke osad ehk üksused, nende lepingulised tõrjujad ja asetsemise skeem (206.38 KB, JPG):

 1. Härjanurme - Tonditare OÜ
 2. Jõune - Tonditare OÜ
 3. Lustivere - Tonditare OÜ
 4. Saare-Torma - osaühing Kuremaa Klii
 5. Peipsiääre - Tonditare OÜ
 6. Edela-Tartumaa - OÜ SKLEERAX
 7. Haaslava - OÜ SKLEERAX
 8. Ida-Tartumaa - Tonditare OÜ
 9. Lõuna-Tartumaa - OÜ SKLEERAX
 10. Lääne-Tartumaa - OÜ Mikslinks
 11. Põhja-Tartumaa - osaühing Agrinate
 12. Põlvamaa - osaühing Agrinate
 13. Räpina - Viru Nõuandekeskus OÜ
 14. Haanja - Viru Nõuandekeskus OÜ
 15. Kagu-Eesti - Ida-Virumaa Talupidajate Liit
 16. Kõivsaare - FIE Mati Kivistik
 17. Võrumaa - osaühing Agrinate
 18. Korijärve - osaühing Agrinate
 19. Otepää - osaühing Agrinate
 20. Valgamaa - Viru Nõuandekeskus OÜ
 21. Abja - OÜ Mikslinks
 22. Karksi - FIE Merju-Mai Leiaru
 23. Kagu-Viljandi - OÜ Mikslinks
 24. Kesk-Viljandi - OÜ Mikslinks
 25. Kolga-Jaani - FIE Merju-Mai Leiaru
 26. Lõuna-Viljandi - OÜ Mikslinks
 27. Lääne-Viljandi - FIE Mrju-Mai Leiaru
 28. Põhja-Viljandi - Horeksal Grupp OÜ
 

Olulisemad muudatused ja tähelepanekud 2019. aasta hankes ja tõrjes:

 • suurenenud on kaevamise osakaal;
 • selgemaks ja rangemaks on muutunud tõrje teostamise nõuded (eriti kaevamise puhul) ja tõrje lõpptulemuse kriteeriumid (milline peab tõrjutud koloonia olema);
 • suurendatud on leppetrahve juhuks kui tõrje teostamise või teostamata jätmise järel on koloonias õitsevaid karuputke taimi ja/või seemneid;
 • tehnilises kirjelduses on lisainfo lahter, mis kirjeldab vajadusel koloonia või tõrje teostamise eripärasid ja erinevate tõrjemeetodite korral nende rakendamise ulatust, millest võib sõltuda tõrje hind;
 • pakkumuse juurde peab esitama ühe tõrje eest vastutava isiku taimekaitsetunnistuse koopia. Taimekaitsetunnistuse kehtivust saab kontrollida Põllumajandusameti kodulehelt. Juhul kui pakkuja plaanib kogu üksuse kaevata, siis seda esitama ei pea, kuid siis tuleb lisada kinnitus kogu üksuse kaevamise kohta. Võrreldes varasemaga ei ole vajalik varasemate tõrjelepingute olemasolu - oodatud on ka uued tõrjujad, kellel on huvi seda tööd korrektselt teha;
 • pakkumuse võib esitada ühes hankes vaid kuni 5-le osale! Eesmärk on hoida ühe tõrjuja tõrjutav pindala optimaalses mahus, kuna varasemate aastate kogemus näitab, et liiga suur pindala ühe tõrjuja kohta käib üle jõu ja tõrje tulemus on kehv. Tõrje on vaja teostada üpris lühikese aja jooksul ja nõuab operatiivsust, mida saab tagada ainult juhul kui tõrjutav piirkond asub tõrjujale lähedal ja ei ole liiga suur.
 

Kaardirakendused, mille kaudu saab vaadata üksuste ja kolooniate asukohti, kuhu tellitakse hanke kaudu tõrjetööd, on siin:

Põhja- ja Lääne-Eesti hange;
Lõuna-Eesti hange.

Kuidas kasutada kaardirakendusi:
Veebirakenduse vaatamiseks sisse logida ei ole vaja.

Veebirakenduse aknas vasakul üleval olevatest valikutest saab vahetada aluskaarti (maleruudustikuga ikoon "Aluskaardi galerii).

Aluskaardi ikoonist järgmisele lehtrikujuga ikoonile "Osa number" vajutades saab sisse lülitada filtri üksuste valimiseks hanke osa numbri järgi: avanenud väikeses aknas vajutage üleval paremas nurgas olevale nupukesele, mille järel see nupuke liigub paremale ja muutub roheliseks (filter muutub aktiivseks). Seejärel saate rippmenüüst valida Teid huvitava hanke üksuse (osa) numbri järgi.

"Osa number" ikoonist järgmine lehtrikujuga ikoon "Üksuse nimi" võimaldab leida Teid huvitava hanke osa ehk üksuse nime järgi. Käituda, nagu "Osa number" filtri puhul ja valida Teid huvitava üksuse nimi.

Valinud filtri abil Teid huvitava üksuse, saate kõige parempoolsele ikoonile "Atribuuttabel" vajutades kaardivaate alla selle üksuse kolooniate tabeli koos kogu infoga, mis kolooniate kohta käib. Sama info on leitav ka hanke tehniliste kirjelduste lisadest (tabelitest).

Juhul, kui üksusesse kuuluvad kolooniad on väikesed ja paiknevad hajusalt suurel alal, ei pruugi need esmapilgul hästi nähtavad ja leitavad olla. Sellisel juhul on mõttekas avada üksusesse kuuluvate kolooniate tabel ja tabelis konkreetne koloonia valida (koloonia rea kõige vasakpoolsema serva hallil kastikesel klikates) ja vajutada tabeli päises olevale kirjale "Suumi".

Tabelit saab sortida nt pindala ja tähestiku järjekorra järgi (klikates nt lahtri ID päises).

Kaardiakna kohal olev otsinguväli karuputke kolooniate/üksuste otsimiseks kasutatav ei ole!

Pildil on kolm juurtega välja kaevatud karuputke taime

Karuputke taimede väljakaevamine on kõige efektiivsem tõrjemeetod, mis vajab lihtsalt teravat labidat ja jõudu. Foto: Eike Vunk


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media