Language switcher

You are here

Uuringud ja aruanded

Aasta

Pealkiri

Dokumendid

2020

   
  Mitteheas koondseisundis olevate rannikuveekogumite uuringuprogrammide koostamine Aruanne (5.04 MB, PDF), Lisa 1 (53.27 KB, XLSX), Lisa 2 (1002.57 KB, XLSX)
  Kaiavere, Kaiu, Raigastvere, Tamula järvede ning Ähijärve uurimuslik seire mittehea seisundi põhjuste täpsustamiseks, seisundi parandamiseks vajalikud meetmed ja ökoloogilise seisundi hindamissüsteemi korrigeerimise vajadus Aruanne (16.47 MB, PDF), vahearuanne (2.02 MB, PDF), Lisa 1 (2.61 MB, PDF), Lisa 2 (663.39 KB, PDF), Lisa 3 (526.2 KB, PDF), Lisa 4 (15.93 MB, PDF)
  Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava meetmete efektiivsusest Aruanne (209.72 KB, PDF)Lisa 1 (63.95 KB, XLSX), Lisa 2 (2.6 MB, PDF)
  Eksperthinnang veekogumite seisunditele: Kurna oja Aruanne (3.21 MB, PDF)
  Eksperthinnang veekogumite seisunditele: Suuremõisa oja Aruanne (2.58 MB, PDF)

2019

   
 

Kunda jõe inventuuri aruanne

Aruanne (6.7 MB, PDF)
  Kirikumäe järve valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (6.84 MB, PDF)
  Mõra jõe valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (PDF)
  Uustalu kraavi valgala reostuskoormuse uuring

Aruanne (11.5 MB, PDF)

  Valdimurru jõe reostuskoormuse hinnang  Aruanne  (4.59 MB, PDF)
  Laugi jõe reostuskoormuse hinnang Aruanne (3.44 MB, PDF)
  Rannamõisa_1 vooluveekogumi reostuskoormuse uuring Aruanne (1.97 MB, PDF)
  Koolme maaüksuse jääkreostuse likvideerimise ehitustööd Aruanne (2.3 MB, PDF)
  Taebla jõe reostuskoormuse uuring Aruanne (5.97 MB, PDF)
  Haapsalu lahe rannikuveekogumi uuring

Aruanne (6.63 MB, PDF) 

Lisa 1 Veetasemed ja maakerge (971.31 KB, PDF)
Lisa 2 Lindude mõju  (183.09 KB, PDF)
Lisa 3 Toitainete modelleerimine (631.25 KB, PDF)
Lisa 4 Setted (950.91 KB, PDF)
Lisa 5 Heitvee levik (1.18 MB, PDF)
Lisa 6 Noarootsi kanal (1.24 MB, PDF)

  Vee erikasutuse keskkonnanõuete seadmine Ordoviitisumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi piirkonna kaevandustele ja karjääridele Aruanne (5.05 MB, PDF)

2018

   
  Eksperthinnang Kuusalu oja veekogumi mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (2.02 MB, PDF)
  Eksperthinnang Kolga ja Hara lahtede rannikuveekogumite mittehea seisundi põhjuste tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (1.19 MB, PDF)
  Hüdrogeoloogilised uuringud seirepuurkaevude PRK0007553 ja RK0009419 piirkonnas ning seirepuurkaevus PRK0000266 Aruanne (20.94 MB, PDF)

2017

   
  Eksperthinnang veekogumite seisundile (Nohipalo Must-, Kooru, Tänav-, Järise järv ja Linnulaht) Aruanne (2.68 MB, PDF)
  Eksperthinnang Hirmuse ja Pirita_1 pinnaveekogumite hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamise lahenduste leidmiseks ja elupaikade taastamiseks Aruanne (4.23 MB, PDF)
  Uuringuprogramm Haapsalu lahe rannikuveekogumi reostuse peamiste põhjuste välja selgitamiseks ja meetmekava väljatöötamiseks Uuringuprogramm (1.27 MB, PDF)
  Uuring pestitsiidide koormuse allikate ja päritolu selgitamiseks nitraaditundlikul alal Aruanne (8.95 MB, PDF), tabelid (211.06 KB, XLSX), lisa 1 (5.14 MB, XLSX), lisa 2 (49.07 KB, XLSX), lisa 3 (43.43 KB, XLSX)
  Kalda oja valgala reostuskoormuse uuring Aruanne (1.71 MB, PDF)
  Kaberla oja valgala reostuskoormuse uuringu aruanne Aruanne (2.16 MB, PDF)
  Uuring Vodja_1 ja Vodja_2 veekogumite mittehea seisundi põhjuse tuvastamiseks, koormusallikate selgitamiseks ja edasiste meetmete määratlemiseks Aruanne (3.24 MB, PDF)

2016

   
  Audru jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (2.34 MB, PDF)
  Ülevaade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava meetmete efektiivsusest Seletuskiri (152.79 KB, PDF). Kaardid 1 (1.36 MB, PDF) ja 2 (1.31 MB, PDF). Andmetabel (34.64 KB, XLSX).
  Sulfaatide sisalduse olulise ja püsiva kasvusuundumuse põhjuste väljaselgitamine puurkaevus PRK0003648 ja salvkaevus PRK0019028 Aruanne (5.05 MB, PDF). Puurkaevu protokoll (106 KB, DOC), salvkaevu protokoll (104 KB, DOC).

2015

   
  Räpu jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (6.56 MB, PDF)
  Selja jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (5.74 MB, PDF)
  Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest Ülevaade (2.59 MB, PDF)

2014

Ülevaate koostamine vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammide rakendamise tegevuskavade elluviimisest Ülevaade (1.01 MB, PDF)

2013

Keila jõe valgala reostuskoormuse uuringu lõpparuanne Aruanne (3.9 MB, PDF)

2009

Selja jõe umbekasvamise põhjuste väljaselgitamine ja tervendamise abinõude plaani väljatöötamine Aruanne (768.7 KB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media