Language switcher

You are here

Tegevuskava 2016-2017

Keskkonnaamet on 2016.a koostanud tegevuskava eelnõu, mida on esitletud 06.05.2016 veemajanduskomisjoni nõupidamisel. Veemajanduskomisjonile anti täiendavalt aega eelnõudega tutvuda ning esitada ettepanekud ja vastuväited.

Tegevuskavade eelnõu koostamisel ja enne veemajanduskomisjonile esitamist on kolmel korral konsulteeritud veemajanduskava töörühmade liikmetega andes neile õiguse ettepanekute tegemiseks ja vastuväidete esitamiseks.

Tegevuskava koostamise põhimõtteid tutvustati 2015-2021 veemajanduskavade eelnõude avalikel aruteludel ning 2015.a novembris ja detsembris toimunud infopäevadel. 

Keskkonnaminister kinnitas veemajanduskava rakendamise tegevuskavad 22.08.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/807 (261.59 KB, PDF).

Tegevuskava seletuskiri (783.34 KB, PDF)

Pinnavee meetmed (553.62 KB, XLSX)

Põhjavee meetmed (77.36 KB, XLSX)

 

Pinnavee meetmete sisu aitavad selgitada meetme kirjeldused ehk faktilehed, mille saab alla laadida SIIT (1.5 MB, PDF).


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media