Language switcher

You are here

Biosfääri programmiala logo kasutamine

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal tegutsevatele asutustele, ühingutele ja ettevõtetele

UNESCO ülemaailmsesse võrgustikku kuulumine on suur tunnustus meie puhtale keskkonnale, mis turunduses aitab kaasa loodussõbraliku kuvandi loomisele piirkonnast. Kogu maailmas on biosfäärialade külastajate ning seal toodetud toodete ostjate arv suur ning paljuski tuleneb see  UNESCO märgi oskuslikust kasutamisest.

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesmärgiks on kohalike omavalitsuste, arendajate ja elanike koostöös toimida kestliku arengu pilootalana. Logo ja nime kasutamise eelduseks on asutuse, ühingu, ettevõtte tegevuse kooskõla Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästliku arengu programmi ja tegevuskavaga 2014-2020 ning UNESCO „Inimene ja biosfäär“ programmi biosfäärialade võrgustiku üldiste tegevuspõhimõtetega.

Loe lähemalt Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala voldikust (10.9 MB, PDF).

Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala eesti–  ja/või ingliskeelse logo kasutamist haldab Keskkonnaamet. Kõik piirkonnas tegutsevad asutused, ühingud, ettevõtted saavad logo ja nime kasutamist taotleda Keskkonnaametilt pöördudes biosfääriala spetsialisti Lia Rosenbergi poole – lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 56906205.

Logo võib kasutada veebilehtedel, tutvustavates materjalides, konverentsidel, seminaridel jm. Logo ei tohi kasutada otsesel tuluteenimise eesmärgil s.h. toodetel. Toodetel võib kasutada teavituslauset  „Toodetud UNESCO võrgustikku kuuluval Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal“. Logo ja nime kasutamiseks sõlmitakse Keskkonnaameti ja huvitatud osapoole vahel koostööprotokoll.

Eestikeelne logo on leitav SIIT  (655.59 KB, PDF)ja inglisekeelne SIIT. (596.86 KB, PDF)

Eestikeelne biosfääri rpogrammiala logo Inglisekeelne biosfääri programmiala logo


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media