Language switcher

You are here

Tegevuskava 2015

Keskkonnaamet on 2014.a koostanud tegevuskava eelnõu, mida on esitletud 18.12.2014 veemajanduskomisjoni nõupidamisel. Veemajanduskomisjonile anti täiendavalt aega eelnõudega tutvuda ning esitada ettepanekud ja vastuväited hiljemalt 30.01.2015 Keskkonnaametile.

Tegevuskavade eelnõu on 29.12.2014 saadetud ettepanekute esitamiseks ka vesikonna veemajanduskava töörühmade liikmetele ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.

1. Tegevuskava seletuskiri (477.21 KB, PDF)

2. Tegevuskava I osa_voolu-ja seisuveekogumid (240.32 KB, XLSX)

3. Tegevuskava II osa_põhjaveekogumid (15.79 KB, XLSX)

4. Tegevuskava III osa_rannikuveekogumid (24.32 KB, XLSX)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media