Language switcher

You are here

Lubade taotlused

Keskkonnaamet menetleb uuringu ja kaevandamise lubasid.

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. Alati ei ole keskkonnahäiringu vältimine vajalik. Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara. Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Praegu on Keskkonnaametis menetluses järgmised maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise loa taotlused.

Üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu loa taotlused

 1. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 2. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa muutmise taotlus
 3. Võiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 4. Türisalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 5. Partsi VIII uuringuruumi geoloogilise loa taotlus
 6. Tõdva geoloogilise uuringuloa taotlus
 7. Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 8. Kobratu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 9. Kaopalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 10. Karijärve III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 11. Männiku XVIII geoloogilise uuringu loa taotlus
 12. Männiku XVII geoloogilise uuringu loa taotlus
 13. Maardu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 14. Rae turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 15. Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 16. Maardu VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 17. Väo IX geoloogilise uuringu loa taotlus
 18. Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 19. Klooga geoloogilise uuringu loa taotlus
 20. Kõrgemäe II geoloogilise uuringu loa taotlus
 21. Harjumaa üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 22. Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 23. Paldiski uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 24. Konsu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 25. Alaküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 26. Kivinina uuringuloa taotlus 
 27. Tammistu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 28. Koldamäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 29. Männiku VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 30. Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 31. Marinova IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 32. Ala-Palo III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 33. Postisaare uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 34. Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 35. Raudi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 36. Puhatu turbamaardla idaosa geoloogilise uuringuloa taotlus
 37. Jägala üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 38. Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 39. Laiküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 40. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 41. Jägala III geoloogilise uuringu loa taotlus
 42. Jägala IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 43. Jägala V geoloogilise uuringu loa taotlus
 44. Jägala VI geoloogilise uuringu loa taotlus
 45. Tammiku III uuringuruum geoloogilise uuringu loa taotlus
 46. Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 47. Jägala VIII geoloogilise uuringu loa taotlus 
 48. Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 49. Mihkli II uuringuloa taotlus
 50. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Tariston)
 51. Piirsalu geoloogilise uuringu loa taotlus (AS Silikaat)
 52. Nepste IV üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 53. Kukruse uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 54. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Maavarade OÜ
 55. Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus Makita Karjäärid OÜ
 56. Muusika uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 57. Tagametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 58. Kibuna uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 59. Piirsalu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
 60. Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 61. Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 62. Kivinina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 63. Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 64. Päri uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 65. Kanaküla II üldgeoloogilise uurimistöö taotlus
 66. Neeruti VIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 67. Tammemäe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 68. Pihali uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 69. Maardu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 70. Tondi-Väo IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 71. Soodla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 72. Poolvahe IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 73. Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 74. Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 75. Kauoja II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 76. Kikepera III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 77. Soomra VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 78. Urissaare III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 79. Siimu IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus
 80. Ainja VI uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 81. Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (Makita Karjäärid OÜ)
 82. Kaiste III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus 
 83. Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus
 84. Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 85. Raigu II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 86. Mõisametsa III geoloogilise uuringu loa taotlus
 87. Mõisametsa IV geoloogilise uuringu loa taotlus
 88. Vangu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus
 89. Männiku XVI geoloogilise uuringu loa taotlus

Maavara kaevandamise loa taotlused

 1. Riisipere III turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 2. Riisipere turbatootmisala maavara kaevandamisloa pikendamise ja muutmise taotlus
 3. Maidla lubjakivikarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 4. Tehu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 5. Kuumi turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 6. Kobratu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 7. Pööravere II turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 8. Pööravere turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 9. Määra lubjakivikarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 10. Peningi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 11. Kruusa karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 12. Harku VIII lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 13. Harku II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 14. Selli II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmie taotlus
 15. Harku V lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 16. Piuga kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 17. Maardu lubjakivikarjääri ja Maardu II lubjakivikarjääri kaevandamislubade muutmise ja liitmine taotlus
 18. Anelema dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 19. Päraküla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 20. Nurme IV turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 21. Anelema II dolokivikarjääri kaevandamisloa muutmise ja Anelema III mäeeraldise liitmise taotlus
 22. Sohlu kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 23. Eassalu VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 24. Elbu VI turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 25. Eassalu V ja Eassalu VI kruusakarjääride kaevandamislubade liitmise taotlus 
 26. Eassalu III liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 27. Potsepa IV liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 28. Vangu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 29. Kauoja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 30. Sepaküla karjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 31. Raudi liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 32. Võidu liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 33. Aardla liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 34. Sopimetsa II lubjakivikarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 35. Mustu V kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 36. Mustu VI kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 37. Risu-Suurküla kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus
 38. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 39. Pannjärve II liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 40. Hiiesoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 41. Tikka kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus
 42. Piilasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 43. Lakenõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 44. Väljaotsa turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 45. Männiku V kaevandamisloa pikendamise taotlus
 46. Nepste IV kaevandamisloa taotlus
 47. Tagalahe kaevandamisloa muutmise taotlus
 48. Tammemäe VII liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 49. Kõltsi kruusakarjääri kaevandamisloa kehtivusaja pikendamise taotlus
 50. Tõrenurme liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 51. Kodasoo turbatootmisala kaevandamisloa muutmise ja pikendamise taotlus
 52. Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 53. Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 54. Ruusamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 55. Saikla turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 56. Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 57. Lagenõmme III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 58. Salla turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 59. Laiküla III turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus
 60. Mõisametsa kruusakarjääti kaevandamisloa muutmise taotlus
 61. Kõldu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 62. Simuna turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 63. Jaakna III kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 64. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 65. Sillaotsa liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 66. Mäepealse kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise ja pikendamise taotlus
 67. Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 68. Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise loa taotlus
 69. Punamäe kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus
 70. Kuusalu II liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 71. Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus
 72. Krüüdneri liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 73. Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotlus
 74. Liivalaia V liivakarjääri kaevandamisloa taotlus
 75. Laiavangu II kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotlus
 76. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (aktsiaselts KIIRKANDUR)
 77. Männiku IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus (Osaühing Eesti Killustik)
 78. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 79. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa taotlus
 80. Rebase II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 81. Helmi-Aakre II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus 
 82. Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 83. Potsepa liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 84. Säre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 85. Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 86. Krüüdneri VI liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus
 87. Männiku VIII liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 88. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 89. Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 90. Männikvälja kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 91. Nepste liivakarjääri kaevandamise loa taotlus
 92. Nepste II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 93. Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus 
 94. Raatsiotsa kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 95. Nepste III liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 96. Jaakna II liivakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 97. Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 98. Mustu-Nõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 99. Mustu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 100. Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 101. Moldova kruusakarjääri maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus
 102. Vangu liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 103. Möksi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 104. Parika turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 105. Parika II turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 106. Napsi turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 107. Tuurapera turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 108. Neeruti II kruusakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 109. Õisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 110. Pirmastu liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 111. Pihlaka liivakarjäär maavara kaevandamise loa taotlus
 112. Nepste liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 113. Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmise taotlus
 114. Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa kehtivusaja pikendamise taotlus
 115. Uku liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 116. Pätsi turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlus
 117. Anelema IV dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlus
 118. Pirmastu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus
 119. Mustu-Nõmme liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlus
 120. Pitsalu II liivakarjääri kaevandamisloa taotlus

Lubjakivi geoloogilised uuringud. Foto: Viktoria Burtin


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media