Language switcher

You are here

Seakatk

Sigade aafrika katk

Üheks metssigade arvukuse vähendamise põhjuseks on looduses leviva haiguse edasikandumise tõkestamine. Sigade Aafrika katk, mida Eestis leiti esmakordselt metssigadel 2014. aastal, on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus. Haigust iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Sigade Aafrika katku ei haigestu teised loomaliigid ega inimesed, kuid nad võivad viirust edasi kanda.

Metssigade igakuised küttimisandmed tuleb saata maakonna jahinduse spetsialistile.

Lisasöötmiskoha registreerimise taotlused on oodatud Keskkonnaameti üldmeilile info@keskkonnaamet.ee. Metssigade peibutamiseks lisasöödaga on vajalik täita lisasöötmiskohtade registreerimisvorm (XLSX).

Katku tõrjumisega seotud õigusaktid

  • Põllumajandusministri määrus "Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri".
  • Keskkonnaameti 2019. a käskkiri (PDF) "Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil ning küttimismahu ja struktuuri määramine 2019/2020 jahiaastaks".
  • Keskkonnaameti 2018. a käskkiri (PDF)„Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil 2018/2019 jahiaastal".
  • Keskkonnaameti 2017. a käskkiri (PDF)„Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil 2017/2018 jahiaastal".
  • Keskkonnaameti 2016. a käskkiri (PDF)"Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil" (kehtetu alates 23.12.2019).

SAK käskkirjaga kehtestatud küttimismahud

  • metssigade küttimismaht ning -struktuur Harju, Hiiu, Ida-Viru, Järva, Põlva, Pärnu ja Saare maakonnas 2019/2020 jahiaastal (XLSX)
  • metssigade küttimismaht ning -struktuur Hiiu, Põlva, Saare, Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas 2018/2019 jahiaastal (XLSX)
  • metssigade küttimismaht ning -struktuur Hiiu, Põlva ja Saare maakonnas 2017/2018 jahiaastal (XLSX)
  • metssigade küttimismaht ning -struktuur Hiiu, Põlva, Rapla, Saare, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas 2016/2017 jahiaastal (XLSX)

Lisainfo

Kogu teave sigade Aafrika katkust, korduma kippuvatest küsimustest ja bioohutuse tagamiseks vajalikest tegevustest on leitav aadressil www.seakatk.ee.

Sigade aafrika katku leidude kronoloogiat metssigadel vaata Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Metssigade värsked küttimisandmed avaldatakse igakuiselt Keskkonnaameti kodulehel.

Metsseakesik. Foto Aimar Rakko


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media