Language switcher

You are here

Registrid

Keskkonnaameti kiirgusosakond haldab ja peab järgnevaid registreid:

  • Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, asuvad:
  1. kiirgustegevuslubade register
  2. kiirgusallikate register
  3. tuumamaterjali register
  • Riiklik kiirgustöötajate doosiregister
  • Radioaktiivsete jäätmete register.

Kõik nimetatud registrid on seadusest tulenevalt juurdepääsupiiranguga.

 

Kiirgustegevuslubade ja kiirgusallikate register

On seotud infosüsteemiga KOTKAS, kus on andmed kiirgustegevuslubade ja kiirgusallikate andmete kohta.

Riiklik kiirgustöötajate doosiregister

Vastavalt kiirgusseadusele peab riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrit Keskkonnaameti kiirgusosakond. Registri pidamist reguleerib Keskkonnaministri 21.10.2016 määrus nr 41 "Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus" ja selle eesmärk on pidada kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestust.

Tuumamaterjali register

Tuumamaterjalide registris on andmed Eestis oleva tuumamaterjali kohta. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) vahelisele kokkuleppele kaitsemeetmete rakendamise kohta seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga (RT2 1998, 5/6, 10) peab Keskkonnaameti kiirgusosakond arvestust kaitsemeetmetele allutatud tuumamaterjali kohta. Tuumamaterjalide register on seotud infosüsteemiga KOTKAS.

Radioaktiivsete jäätmete register

Radioaktiivsete jäätmete registris on andmed radioaktiivsete jäätmete kohta Eestis.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media