Language switcher

You are here

Radoon

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas

 

Värvitu ja lõhnata radoon kuulub intertgaaside hulka, mis tähendab, et ta ei osale keemilistes reaktsioonides. Vees võib ta lahustuda, samuti ka veres ja koevedelikes. Gaasiline olek ja keemiline inertsus teeb ta eriliseks teiste uraanirea elementide hulgas, andes talle suurema liikuvuse. Seega, tekkides uraani sisaldavas aines (pinnas, kivim, ehitusmaterjal), on radooni aatom võimeline liikuma aine pooridesse ja sealt edasi ümbritsevasse õhku.

Kuna radooni poolestusaeg on lühike, ~ 3,8 ööpäeva, siis difusiooni teel on tema levik küllalt piiratud. Suurem osa maakoores tekkivast radoonist ei jõua pinnasest väljuda. Maapinnast õhku pääsenud radoon hajub atmosfääris - tema sisaldus välisõhus on ainult 10‑20 Bq/m³, mis on liiga madal, et radooni võimalik mõju inimesele oleks avastatav.

Piiratud õhuvahetusega siseruumides võib aga radoonisisaldus kerkida sedavõrd, et eluaeg sellist õhku hinganud inimeste hulgas on täheldatav kopsuvähki haigestumise riski suurenemine. Hea uudis on see, et siseruumide õhu radoonisisaldust on võimalik ehituslike võtetega vähendada. Veel parem, kui uus hoone juba radoonikindlana projekteerida.


Vaata lisaks:

Radooni mõõtmine siseruumis

Radooniohutu elamu – trükis (PDF)

Eestis läbiviidud radooniuuringud


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media