Language switcher

You are here

Keskkonnaameti arengukava

Keskkonnaameti arengukava aastateks 2019-2022
 

Keskkonnaameti arengukava annab ülevaate peamistest organisatsiooni puudutavatest arendusvajadustest, esitab strateegilised eesmärgid ja arendusprioriteedid. Arengukava kinnitati 11. juunil 2018.

Keskkonnaameti peamised strateegilised väljakutsed

  • Kaitstavate loodusobjektide kaitse tagamine (vajalike kaitse-eeskirjade uuendamine, kaitsekorralduskavade väljatöötamine ja rakendamine, olemasolevate kompensatsioonimehhanismide rakendamine).
  • Puhtam elukeskkond ja loodusressursside säästev kasutus.
  • Väiksem halduskoormus klientidele ja riigile – teenuste korralduse ja nendega seotud regulatsioonide ülevaatamine ja lihtsustamine.
  • Teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine e-kanalite arendamise kaudu.
  • Arengut ja tulemuslikkust toetav organisatsioonikultuur.

 Loe arengukava. (747.42 KB, PDF)


Foto: Allar Liiv


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media