Language switcher

You are here

Struktuur ja ülesanded

Vaata Keskkonnaameti struktuuri alates 1.2.2020. (183.47 KB, PDF)

Keskkonnaameti olulisemad ülesanded:

 • keskkonnalubade, loodusvarade kasutamise lubade, kiirgustegevuslubade ning litsentside andmine;
 • planeeringutele ja projektidele seisukohtade andmine;
 • veemajanduskavade koostamisel ja keskkonnamõjude hindamisel osalemine;
 • keskkonnale tekitatava kahju vältimise ja heastamise korraldamine;
 • kaitstavate loodusobjektide valitsemine;
 • võõrliikidega seotud tegevuskavade koostamise ja rakendamise korraldamine;
 • loodusobjektide teadus- ja uurimistööde ning seire korraldamine;
 • kalavarude kaitse ja taastamise korraldamine;
 • metsateatiste läbivaatamine ning metsakaitselise ekspertiisi korraldamine;
 • vääriselupaikade väljavalimise, hindamise ja seire korraldamine;
 • metsa majandamise kohta hinnangu andmine ning metsa uuendamise korraldamine;
 • jahipidamisõigust tõendavate dokumentide väljastamine ja jahipiirkonna kasutuse kontrollimine;
 • õhu, pinnase, vee ja toiduainete radioaktiivsuse seire korraldamine;
 • elanike kiirgustegevusest põhjustatud dooside hindamise korraldamine jne.

Loe ka Keskkonnaameti põhimäärust.

Keskkonnaameti osakonnad on:

 Maakonnad

 Keskkonnaameti regioonid on:

 • Põhja regioon (31.02 KB, DOCX) tegevuspiirkonnaga Harju, Järva, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas;
 • Lõuna regioon (31.04 KB, DOCX) tegevuspiirkonnaga Jõgeva, Tartu, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas;
 • Lääne regioon (30.82 KB, DOCX) tegevuspiirkonnaga Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakonnas.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media