Language switcher

You are here

Keskkonnaluba kaevandamiseks

Keskkonnaloa maavara kaevandamiseks annab Keskkonnaamet.

Alates  20.03.2020 toimub keskkonnaloa taotlemine ja muutmine maapõue valdkonnas keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Keskkonnaloa taotluse täitmisel tuleb tasuda riigilõiv 1000 € .  Riigilõivu täpne summa oleneb ettevõtte suurusest ning mitme erineva valdkonnaga kaevandamistegevus on seotud (riigilõivuseadus § 136²). Riigilõivu tasumise kohustust ja suurust reguleerib keskkonnaasjades riigilõivuseaduse 6. peatükk. Erandeid riigilõivuseadusest reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seadus (lühend KeÜS) § 6210 lg 3, mis jõustus 01.01.2020.

Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise. Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus, maavarade komisjon jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine. Loa saamisest/ mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

Loa muutmise protsess on sarnane loa saamisega – tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ja tasuda riigilõiv.

Loa ümberregistreerimiseks tuleb esitada avaldus infosüsteemis KOTKAS

NB! Kaevandamisloa omaja on kohustatud esitama Keskkonnaametile kord kvartalis maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande infosüsteemis KOTKAS. Deklaratsiooni esitamiseks palun tutvuda juhendiga ( juhend infosüsteemis KOTKAS maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni esitamiseks (973.57 KB, PDF)) ja/või järelvaadata deklaratsiooni esitamise võimaluste kohta juhendvideot (video leitav Keskkonnaameti youtube kanalist või lingilt  SIIT)

Kaevandamisloa omaja on kohustatud esitama kaevandamisloa andjale markšeiderimõõdistamise andmete alusel koostatud aruande kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta  markšeiderimõõdistamise toimumise kvartalile järgnevas kvartalis koos kaevandamismahu aruandega.

Kaevandamisloa omanik on kohustatud maavaravaru kaevandamisega maa korrastama projekti alusel, mille tingimused väljastab ja rakendamiseks annab nõusoleku Keskkonnaamet.

Tutvu loa omaniku meelespeaga.

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme

Liivakarjääris kaevandamine. Foto: Martin Nurme


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media