Language switcher

You are here

Keskkonnatasu deklareerimine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad.

Keskkonnatasu peavad deklareerima kõik, kelle keskkonnakasutuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Ka need, kellel keskkonnaluba puudub.

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev. Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev. Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas.

Deklaratsiooni esitamine
Keskkonnatasu deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

  • Elektrooniliselt (e-teenuste portaalis või infosüsteemis KOTKAS)
  • e-posti teel (deklaratsioonil on vajalik digitaalne allkiri)
  • paberkandjal posti teel või ise kontorisse tuues.

 
Toodud võimalustest pooldame ja soovitame kõige enam deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt. Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile.
 
Infosüsteemis KOTKAS saab esitada vee-, välisõhu- ja jäätmevaldkonna deklaratsioone.

E-teenuste portaalis on võimalik esitada maavara kaevandamisega seotud deklaratsioone ja mahuaruandeid.

Deklaratsiooni vormid

 Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid kinnitatakse keskkonnaministri määrusega.
 

Deklareerimise juhendid
Infosüsteemi KOTKAS kasutamisel on abiks videojuhend ning deklareerimise juhendid:

  • vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooni juhend (541.67 KB, PDF)
  • veesaastetasu deklaratsiooni juhend (739.43 KB, PDF)
  • välisõhu saastetasu deklaratsiooni juhend (1.32 MB, PDF); abikalkulaatorite juhend (1.83 MB, PDF)
  • jäätmete kõrvaldamise deklaratsiooni juhend (759.87 KB, PDF)
  • loata tegevusega seotud deklaratsiooni juhend (924.93 KB, PDF) (välisõhu ja vee valdkonnas)

Keskkonnaameti e-teenuste portaalis deklareerimise juhendid on leitavad siit (maapõue valdkond).

Keskkonnatasu maksmine
Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

Raha on soovitav kanda ettemaksukontole enne maksukohustuse tähtaega. Ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes.

Kui kohustuse tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis on maksumaksja kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

Rahalised kohustused arvestatakse ettemaksukontolt maha nende tekkimise järjekorras. Ühe ja sama maksetähtajaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduse §-s 105 kehtestatud järjestus.

Rekvisiidid maksude tasumiseks on leitavad siit.

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media