Language switcher

You are here

Kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus

Kohaliku omavalitsuse üksuse peamine jäätmehoolduse eesmärk on korraldada segaolmejäätmete kogumine ning vähemalt järgnevate jäätmete liigiti kogumine:

 • paber ja kartong (20 01 01)
 • plastid (20 01 39)
 • metallid (20 01 40)
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 01)
 • biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08)
 • paberi- ja kartonipakendid (15 01 01)
 • plastpakendid (15 01 02)
 • metallpakendid (15 01 04)
 • klaaspakendid (15 01 07)
 • klaas (20 01 02)

Foto: Keskkonnaministeerium

Riigi jäätmekava 2014-2020 on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline arengukava, mille eesmärk on süsteemselt korrastada ning korraldada jäätmehooldust kõigil valdkonna tasanditel: kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, tootjatele ja elanikkonnale. Jäätmekava strateegia rakendab jäätmehierarhia põhimõtet. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 seonduv materjal on Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Teisi kasulikke koolitusmaterjale kohalike omavalitsuste töö paremaks korraldamiseks leiab SIIT.

Abimaterjalid

Abimaterjalid kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja koostamiseks

Abimaterjalid kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamiseks

 • Jäätmekava koostamise juhendmaterjal (2014, eesti keeles (338.55 KB, PDF)). Versioon 3, uuendatud 08.01.2016; 
 • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2012, inglise keeles (PDF));
 • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2003, eesti keeles (PDF)).

2018. aasta seminaride materjalid

2018. aastal toimunud seminaride materjalid

2017. aasta seminaride materjalid

2017. aasta oktoobris toimunud seminaride materjalid

2016. aasta seminaride materjalid

2016. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2016. aasta septembris neli seminari teemal „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses“.

2015. aasta seminaride materjalid

2015. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2015. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati Keskkonnaministri määruse „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ muutmisest tulenevaid uusi kohustusi kohalikele omavalitsustele.

2014. aasta seminaride materjalid

2014. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2014. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati valdkondlikku arengukava "Riigi jäätmekava 2014-2020".

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media