Language switcher

You are here

Jäätmearuanne

Jäätmearuanne tuleb infosüsteemi KOTKAS esitada 31. märtsiks.

Jäätmearuanne tuleb esitada isikutel, kellele on väljastatud:

 • jäätmeluba
 • keskkonnakompleksluba
 • registreerimistõend

Jäätmearuannet ei pea esitama, kui:

 • oled registreeritud jäätmete vahendajana
 • oled registreeritud jäätmete edasimüüjana
 • oled vedaja, keda ei ole registreeritud jäätmete vedajana

Jäätmearuannet on võimalik 2020. aastal esitada

 • Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
 1. KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks siseneda liikme(te)l  ID-kaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) toimetada soovitakse ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.
 2. Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda jäätmearuannet esitama.
 3. Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama infosüsteemis, tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul aastaaruannet esitama.
 4. Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa uus aastaaruanne > aruande liik "Jäätmearuanne".

PS! Registreerimistõendi omajana tuleb valida aruande liigiks „Jäätmearuanne“ ning tegevuse liigiks „Loata tegevus“, aastaks „2019“ ning valida käitluskoht. Kui käitluskohta registris ei tuvastatud võtke ühendust Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialistiga: jaatmearuandlus@envir.ee.

KOTKASe kaudu tuleb esitada ka 0-aruanne ehk jäätmekäitlusalaseid liikumisi ei kajastata ning kinnitatakse tühi vorm (st täidetakse tiitelleht).

Jäätmearuannet saab esitada kahel viisil:

 • sisesta jäätmearuanne otse KOTKAS infosüsteemi või
 • sisesta jäätmearuanne MS Exceli impordivormiga KOTKAS infosüsteemi.

Lisainfo ja abimaterjalid jäätmearuande esitamiseks leiate infosüsteemi KOTKAS teenuste alt.

 

Kui vajad abi jäätmearuande täitmisel, pöördu Keskkonnaameti jäätmespetsialisti poole, kelle kontaktid leiad kontaktide rubriigist.

 

Kas teadsid, et?

 • 2019. aastal kontrollisid jäätmespetsialistid 1930 jäätmearuannet

Abi

Tõrgete ja probleemide korral KOTKAS süsteemi ligipääsul, kasutuslepingu allkirjastamisel/jõustumisel või volituste andmisel palume pöörduda Keskkonnaameti klienditoe poole e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee või telefonil 662 5999.

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media