Language switcher

You are here

Jäätmete riikidevaheline vedu

Keskkonnaamet (pädeva asutusena) nõustab ja menetleb kontrollitavate jäätmete riikidevahelisi sisse-, välja- ja läbiveolubade taotlusi.

Sõltuvalt jäätmete liigist, omadustest ja kavandatavast käitlustoimingust saab jäätmeid üle riigipiiri vedada lähtudes EÜ määrusest 1013/2006

  • kirjaliku loa alusel (artikkel 3 lg 1) sh ohtlikud jäätmed ja välislepinguga reguleeritud jäätmed;
  • artiklis 18 sätestatud üldnõudeid arvestades (artikkel 3 lg 2).

Piirangud ja nõuded

EL/EFTA ja OECD liikmesriikidesse jäätmete vedamisel tuleb arvestada järgmisi protseduurireegleid (PDF).

  • Taaskasutamise eesmärgil kolmandatesse riikidesse, mis ei kuulu OECD-sse, saab vedada vaid tavajäätmeid vastavate protseduurireeglite (PDF) alusel.

Piiriülese veoga tegelev jäätmevedaja peab omama kehtivat jäätmekäitleja registreeringut.

EL liikmesriikide vahelise jäätmeveoga seotud spetsiifilised jäätmevedajale kehtivad täiendavad nõuded leiab siit (28.85 KB, XLSX)

Keskkonnaameti poolt välja antud jäätmete riikidevaheliste veolubade nimekiri (PDF), viimati uuendatud  31.08.2020.

 

Olulised aadressid

Kontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendi Lisa IB edastamine aadressil: ​​​​movementdocuments@keskkonnaamet.ee

Mittekontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendi Lisa VII edastamine aadressil: annexVII@keskkonnaamet.ee

Abimaterjalid

Tallinna sadam. Pildi autor: Katrin KaareTallinna sadam. Pildi autor: Katrin Kaare 

 

Tagasiside

Teie ettepanekud, kriitika ja head sõnad seoses antud teenusega on teretulnud ning palume anda tagasisidet.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media