Language switcher

You are here

Ohtlike jäätmete käitluslitsents

Ohtlike jäätmete käitlemiseks (kogumiseks, veoks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks) peab ettevõtjal olema vastav litsents, mis tõendab isiku pädevust, tehnoloogia sobivust ning annab õiguse taotleda jäätmeluba või kompleksluba. Alles jäätme- või kompleksluba annab isikule õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- ja kutsetegevuses.

Ohtlike jäätmete käitluslitsents antakse kuni viieks aastaks.

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi saamiseks tuleb Keskkonnaametile esitada Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004 määruse nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” § 10 lõike 1 kohane taotlus. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 260 eurot.

Käitluslitsentsi muutmine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmiseks on vaja esitada taotlus ja tasuda riigilõiv ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse muutmise eest summas 32 eurot.

 

Abimaterjalid ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemisel

 

Õigusaktid

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media