Language switcher

You are here

Ohtlike jäätmete käitluslitsents

 

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi enam ei väljastata. Enne 2020. aasta 1. jaanuari antud ohtlike jäätmete käitluslitsents kehtib kuni selle muutmiseni, kehtetuks tunnistamiseni või selles märgitud kehtivusaja lõpuni. Enne 2020. aasta 1. jaanuari esitatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlust menetletakse edasi muudetud jäätmeseaduse, sealhulgas muudetud  jäätmeseadusest tulenevate menetlusõigusnormide alusel jäätmeloa muutmise taotlusena või uue jäätmeloa taotlusena.

Ohtlike jäätmete käitlemiseks väljastatakse edaspidi keskkonnaluba infosüsteemis KOTKAS ning ohtlike jäätmete vedaja registreeritakse Keskkonnaametis.

Ohtlike ainetega saastunud puidujäätmed. Pildi autor: Katrin Kaare

 

 

 

 

Kas teadsid, et?

  • 2018. aastal väljastati 55 ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.
  • Litsents väljastatakse maksimaalselt viieks aastaks.
  • Ohtlikke jäätmeid võivad vastu võtta ja käidelda ainult isikud, kellel on olemas kehtiv ohtlike jäätme käitluslitsents ja lisaks veel jäätmeluba või kompleksluba.
  • Kontrolli siit, kas sinu koostööparnteril on vastavad load olemas.

 

Vaata veel

Ohtlikud asbesti sisaldavad jäätmed looduses. Pildi autor: Dagny Kungus

Ohtlikud asbesti sisaldavad jäätmed looduses. Pildi autor: Dagny Kungus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media