Language switcher

You are here

Ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete käitlemisega tegelev jäätmekäitleja peab omama ettevõttes ohtlike jäätmete käitluse eest vastutavat pädevat isikut.

NB! Keskkonnaamet tuletab meelde, et vastutavatel isikutel, kes omandasid pädevuse enne 18.03.2020, lasub kohustus omandada nõutav pädevus ning edastada Keskkonnaametile uuendatud tunnistus hiljemalt 01.03.2021.

Nõuetekohase tunnistuse saab esitada infosüsteemis KOTKAS olemasoleva loa juurde.

Ohtlike ainetega saastunud puidujäätmed. Pildi autor: Katrin Kaare

  Alates 2020 aastast ohtlike jäätmete käitluslitsentsi enam ei väljastata. Edaspidi väljastatakse ohtlike jäätmete käitlemiseks keskkonnaluba infosüsteemis KOTKAS ning ohtlike jäätmete vedaja registreeritakse.

  Enne 2020. aasta 1. jaanuari väljastatud ja kehtiv ohtlike jäätmete käitluslitsents kehtib kuni selle muutmiseni, kehtetuks tunnistamiseni või selles märgitud kehtivusaja lõpuni.

  Esitatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlust menetletakse edasi muudetud jäätmeseaduse, sealhulgas muudetud jäätmeseadusest tulenevate menetlusõigusnormide alusel keskkonnaloa muutmise taotlusena või uue keskkonnaloa taotlusena.

   

  Ohtlikud jäätmed on 1357/2014/EÜ kohaselt jäätmed, mis vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlike jäätmete omadused on:

  • plahvatusohtlik
  • oksüdeeriv
  • tuleohtlik
  • ärritav
  • mürgisus
  • kantserogeenne
  • söövitav
  • nakkust tekitav
  • reproduktiivtoksiline
  • mutageenne
  • eraldab mürgiseid gaase
  • sensibiliseeriv
  • keskkonnaohtlik

  ning jäätmed, millel võivad ilmneda ülalnimetatud ohtlikud omadused, kuid mis ei esine algsetes jäätmetes otseselt.

   

  Kas teadsid, et?

  • 2019. aastal tehti 60 ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga seotud otsust (muutmine ja andmine)

   

   

  Abimaterjalid

  • Kontrolli, kas Sinu koostööpartneril on ohtlike jäätmete käitlemiseks vastav luba olemas.

   

  Vaata veel


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media