Language switcher

You are here

Jäätmekäitleja registreerimistõend

Keskkonnaametis registreeritakse isiku tegevus, kes:

  •  on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest
  • veab tavajäätmeid, välja arvatud olmejäätmeid, oma majandus- või kutsetegevuses
  • kogub tavajäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses
  • korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel
  • tegutseb edasimüüjana

Nimetatud isikud on kohustatud vähemalt kaks nädalat enne jäätmekäitluse alustamist teavitama Keskkonnaametit oma kavandatavast tegevusest, saates Keskkonnaametile teate -  Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate vorm. (37 KB, DOC)

Täidetud teate vorm tuleb esitada Keskkonnaameti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal kümne tööpäeva jooksul teavitatud tegevuseks jäätmeloa omamise vajadust ning selle puudumisel saadab kümne päeva jooksul talle kirjaliku tõendi registreerimise kohta. Registreerimistõendi väljastamine toimub tasuta.

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande.

Nõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny KungusNõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny Kungus

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media