Language switcher

You are here

Jäätmekäitleja registreering

Alates 01.01.2020 kehtima hakanud jäätmeseaduse muudatusega registreeritakse Keskkonnaametis isiku tegevus, kes:

 

Taotlemine

Jäätmekäitlejana registreerimiseks esitatakse Keskkonnaametile tegevusvaldkonnale vastav täidetud ja allkirjastatud vorm koos lisadega:

1) jäätmete taaskasutamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus (22.62 KB, DOCX);

2) jäätmete kogumiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus (20.01 KB, DOCX);

3) jäätmete vedamiseks esita jäätmekäitleja registreeringu taotlus (16.33 KB, DOCX);

4) jäätmete vahendamiseks või edasimüümiseks jäätmekäitleja registreeringu taotlus (13.81 KB, DOCX).

Tutvu ka jäätmekäitleja registreerimistõendi taotluse koostamise juhendiga (525.59 KB, PDF).

Täidetud teate vorm tuleb esitada Keskkonnaameti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Jäätmete taaskasutamisele eelnevaks ladustamiseks ja kogumiseks tuleb koos taotlusega esitada finantstagatist tõendav dokument. Tutvu selle kohustususega finantstagatise rubriigis.

Taotluse menetlemine

Keskkonnaamet kontrollib esitatud registreeringu taotluse vastavust nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui taotletav tegevus ei vaja registreeringut või vajab jäätmeluba, teavitab Keskkonnaamet sellest registreeringut taotlevat isikut kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Keskkonnaamet otsustab tegevuse registreerimise või sellest keeldumise 30 päeva jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest arvates. Kui registreeringu taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta tähtaja möödumisel isiku tegevust vaikimisi registreerituks.

Registreerimistõendi väljastamine toimub tasuta.

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande keskonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.

Nõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny KungusNõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny Kungus

Kas teadsid, et?

  • 2019. aastal väljastati 241 jäätmekäitleja registreerimistõendit

 

Vaata veel

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media