Language switcher

You are here

Jäätmeluba

Alates 1. jaanuarist 2020 esitatakse keskkonnaloa taotlus jäätmekäitlus valdkonnas keskkonnalubade infosüsteemi KOTKAS.

KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks siseneda liikme(te)l  ID-kaardi või mobiil-ID-ga keskkonda, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigusi kontrollitakse äriregistrist) toimetada soovitakse ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib süsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.

Pärast kasutuslepingu sõlmimist on võimalik asuda jäätmeloa taotlust esitama.

Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi toimetama infosüsteemis, tuleb koostada vastav volitus. Selleks klõpsata TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul jäätmeloa taotlust esitama.

 

Keskkonnaluba on vaja:

 • jäätmete kõrvaldamiseks;
 • jäätmete taaskasutamiseks;
 • ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
 •  metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
 •  jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel;
 •  jäätmehoidla käitamiseks;
 •  prügila käitamiseks;
 •  prügila ja jäätmehoidla järelhoolduseks.

 

Jäätmeluba ei nõuta

 • füüsiliselt isikult, kes käitleb ise oma kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt käesoleva seaduse nõuetele;
 • Päästeameti päästetöö käigus jäätmete kogumisel ja veol.

 

Kas teadsid, et?

 • Jäätmeid ei tohi vastu võtta isik, kellel ei ole jäätmeluba, registreerimistõendit või keskkonnakompleksluba.
 • Kontrolli, kas isikul on õigus jäätmeid vastu võtta siit.

Talgute raames koristatud prügi. Pildi autor: Dagny Kungus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media