Language switcher

You are here

Õppematerjalid

Kõigi keskkonnahariduslike õppevahendite, sh õppemängude, rändnäituste, õpimappide ja filmiklippide tutvustused ja laenutusinfo on leitavad Keskkonnahariduse portaalist.

Koolitundide mitmekülgsemaks sisustamiseks on võimalik kasutada Keskkonnaameti poolt välja antud õppevahendeid:


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media