Language switcher

You are here

Õppeprogrammid

Keskkonnaamet pakub üle Eesti koolidele ligi 100 erinevat keskkonnahariduslikku õppeprogrammi, mis aitavad kinnistada tundides omandatud teadmisi ja oskusi.

Keskkonnaameti õppeprogrammid katavad suure osa loodusainete ainekavade teemadest. Programmid on üles ehitatud aktiivõppe põhimõtetest lähtuvalt – õpilased saavad teadmisi ja kogemusi praktilise tegevuse kaudu.

Keskkonnaameti õppeprogrammid on leitavad maakonniti portaalist www.keskkonnaharidus.ee

NB! Programmide läbiviimine on koolidele tasuta, kuid transport toimumiskohta on tellija kulul. Programme viiakse läbi looduskeskustes, kaitsealadel, kooli juures või koolis.

Keskkonnahariduslikes programmides osalemise võimaluste kohta uuri portaalist www.keskkonnaharidus.ee või küsi lähemat infot Keskkonnaameti maakondlikult keskkonnahariduse spetsialistilt. Õppeprogrammi tellimiseks täida registreerimisleht.

Uueks tegevussuunaks on Keskkonnaameti tegevusest tulenevate valdkondade tutvustamine koolides (jäätmekäitlus, maavarade kaevandamine, kalandus, jahindus, veekaitse, õhukaitse, kiirguskaitse). Selleks kavandame programme, mida saab läbi viia koolides, kooli läheduses või keskkonnakasutusega seotud ettevõttes- jäätmejaamas, prügilas, veepuhastusjaamas ja teistes keskkonnakaitsega- ja kasutusega seotud ettevõtetetes, näiteks saavad koolid tellida oma maakonna keskkonnahariduse spetsialistilt jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise teemalist programmi.

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media