Language switcher

You are here

Kaitsekorralduskavad

Kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan, milles:

  • kirjeldatakse ala väärtused;
  • tuuakse välja loodusobjekti ohustavad tegurid ning nende mõju;
  • seatakse kaitse eesmärgid;
  • planeeritakse vajalikud tööd ja meetmed eesmärkide saavutamiseks;
  • määratakse tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ja maht.

Kava koostamise aluseks on uuringud ja inventuurid. Kava koostamisse kaasatakse ka erinevad huvigrupid nt kohalikud inimesed, RMK jne. Kaitsekorralduskava kinnitab Keskkonnaameti peadirektor.

Vasakust menüüst leiate info kaitse-eeskirjade avalikustamise ja kinnitamise kohta.

Kaitsekorralduskava koostamine:

Traditsiooniline maahooldus. Foto: Riina Kotter


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media