Language switcher

You are here

Kaitsekorralduskavad

Kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava on kaks iga kaitseala jaoks väga olulist dokumenti. Kui kaitse-eeskiri on õigusjõudu omav dokument, mis paneb paika kaitseala erinevad vööndid ja vööndites keelatud ning lubatud tegevused, siis kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan.

Kavade koostamist korraldab Keskkonnaamet ning kavasse märgitakse:

  1. olulised keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile;
  2. kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd ja meetmed, tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ning maht;
  3. kava elluviimise eelarve.

Kava koostamisse kaasatakse ka erinevad huvigrupid, nt kohalikud inimesed, RMK jne.

 

Tellise looduskaitseala. Foto: Maris Paju


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media