Language switcher

You are here

Kaitse planeerimine

Keskkonnaameti kaitse planeerimise üksuse eesmärk on hoida Eesti mitmekesist loodust läbi tõhusa kaitstavate alade võrgustiku.

Kaitse planeerimine on:

Mustjõgi. Foto: Riina Kotter

 

Liikide ja nende püsielupaikade kaitse alla võtmise ning kaitsekorra muutmisega tegeleb peamiselt liigikaitse büroo.

Kaitse planeerimises on tähtis hea koostöö riigi- ja teadusasutuste, kohalike omavalitsuste, maaomanike, ettevõtjate, looduskaitsjate ja teiste huvigruppidega.

Riiklikult kaitstavateks loodusobjektideks on kaitsealad (rahvuspargid, loodus- ja maastikukaitsealad), hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad ja kaitstavad looduse üksikobjektid. Maastikukaitsealade eritüüpidena kaitstakse parke, puistuid ja arboreetume. Nende objektidega seotud reeglid on kirjas Riigi Teataja kaitse-eeskirjades.

  Klienditugi

  Palume pöörduda klienditoe (662 5999 või e-posti: info@keskkonnaamet.ee) poole ning teid suunatakse vastava spetsialisti poole kui Teil on küsimusi:

  • Kus saab tutvuda kaitsealal kehtivate piirangutega?
  • Miks on kaitsealal konkreetsed piirangud?
  • Miks on kaitsealal sellised piirid?
  • Millised väärtused kaitsealale jäävad?
  • Milliseid töid võiks kaitsealal teha?
   


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media