Language switcher

You are here

Kaitse planeerimine

Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo eesmärk on hoida Eesti mitmekesist loodust läbi tõhusa kaitstavate alade võrgustiku.

Kaitse planeerimine on:

Liikide ja nende püsielupaikade kaitse alla võtmise ning kaitsekorra muutmisega tegeleb peamiselt liigikaitse büroo.

Kaitse planeerimises on tähtis hea koostöö riigi- ja teadusasutuste, kohalike omavalitsuste, maaomanike, ettevõtjate, looduskaitsjate ja teiste huvigruppidega.

Riiklikult kaitstavateks loodusobjektideks on kaitsealad (rahvuspargid, loodus- ja maastikukaitsealad), hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad ja kaitstavad looduse üksikobjektid. Maastikukaitsealade eritüüpidena kaitstakse parke, puistuid ja arboreetume. Nende objektidega seotud reeglid on kirjas Riigi Teataja kaitse-eeskirjades.

Lisainfo:

 

 

Mustjõgi. Foto: Riina Kotter

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media