Language switcher

You are here

Aastaaruande esitamine

Keskkonnaluba omav paikse heiteallika valdaja peab esitama välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruande kooskõlastamiseks Keskkonnaametile aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks.

  • Aruanne esitatakse alates 01.01.2020 läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.
  1. KOTKAS infosüsteemi esmakordsel sisenemisel tuleb esmalt juhatuse liikme(te)l sõlmida kasutusleping. Selleks tuleb juhatuse liikme(te)l siseneda süsteemi ID-kaardi või mobiil-ID-ga, valida sealt ettevõtte nimi, kelle seadusjärgse esindajana (esindusõigust kontrollitakse äriregistrist) soovitakse süsteemi kasutada ning allkirjastada infosüsteemi kasutamise tingimuste nõusolek (kasutusleping). Kasutuslepingu sõlmimist küsib infosüsteem automaatselt peale rolli valiku tegemist.
  2. Peale valiku tegemist on võimalik asuda välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruannet esitama.
  3. Kui juhatuse liige soovib volitada teist isikut edaspidi infosüsteemi kasutama, tuleb selleks koostada vastav volitus. Selleks klõpsata valikul TÖÖLAUD > Volitused või ka Halda volitusi > Lisa uus volitus. Volitus(t)e lisamise järgselt on võimalik asuda volitatud isikul aastaaruannet esitama.
  4. Aastaaruannet saab esitada plokis AASTAARUANDED > Lisa uus aastaaruanne > aruande liik "Välisõhu saastamisega seotud tegevuse aruanne".

Välisõhu saastamisega seotud aastaaruande esitamist reguleerib keskkonnaministri 14.12.2016.a määrus nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande vorm ja esitamise kord“.

Andmete kogumisel aruannete koostamiseks peab heiteallika valdaja kasutama parimat olemasolevat informatsiooni, mis sisaldab mõõtmistulemusi, andmeid eriheidete, materiaalse bilansi ja kaudse seire kohta ning arvutusi, eksperdihinnanguid ja muud teavet, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt heaks kiidetud meetoditega. Aruandes esitatakse andmed iga saasteaine heitkoguse kohta eraldi.

Aruannete koostamisel tekkivate sisuliste küsimuste korral võib pöörduda loahalduri poole.

Keskkonnalubade kohta on võimalik leida lisainformatsiooni keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.

Aastaaruannetega kogutud andmeid koondab ja publitseerib Keskkonnaagentuur. Välisõhu valdkonna osas on info leitav Keskkonnaagentuuri veebilehelt. Juhul, kui vajalik info ei ole Keskkonnaagentuuri kodulehelt leitav, on võimalik saata vastavasisuline päring aadressil kaur@envir.ee.  

Ettevõtete andmed, kes on jätnud aruande õigeaegselt esitamata, edastatakse Keskkonnainspektsioonile.Ka loomakasvatajad, kes omavad õhusaaste- või kompleksluba, peavad andma aru oma tegevuse kohta. Foto: Martin Nurme


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media