Language switcher

You are here

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine

Ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine (edaspidi lõhnaaine) atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) tähenduses on inimtegevusest põhjustatud välisõhku väljutatav aine või ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju.

Lõhnaaine esinemise välisõhus määrab selleks moodustatud ekspertrühm rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel. Lõhnaaine tuvastamise korral peab heiteallika valdaja koostama ja esitama lõhnaaine esinemise vähendamise kava asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile heakskiitmiseks. Kava täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga. 

Lõhnaaine esinemise vähendamise kava peab AÕKS § 70 lg 4 kohaselt sisaldama:

 1. lõhnaaine eraldumist põhjustavate tegevusalade ja heiteallikate kirjeldust;
 2. andmeid käitist ümbritseva piirkonna asustustiheduse ja asustuse kauguse kohta käitise tootmisterritooriumist;
 3. käitises enne kava koostamist rakendatud lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete ja plaanitavate lisameetmete loetelu, sealhulgas hinnangut käitise vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale või parima võimaliku tehnika arengust tulenevate lisameetmete rakendamise võimaluse kohta;
 4. pärast meetmete rakendamist saavutatava lõhnaaine heitkoguse vähendamise arvutust heiteallikate kaupa lõhnaühikutes ja lõhnaaine esinemise vähendamise arvutustulemust välisõhus;
 5. meetmete maksumust;
 6. andmeid meetmete rakendajate kohta;
 7. meetmete rakendamise tähtaegu ja rakendatud meetmete efektiivsuse kontrollimise tähtaegu;
 8. kava rakendamise aruande või aruannete Keskkonnaametile esitamise tähtaegu.

Kehtivad lõhnaaine esinemis vähendamise kavad, mille Keskkonnaamet on heaks kiitnud:

 • Muuga sadama piirkond: AS Vopak E.O.S. tegevuskava (50.84 KB, DOCX), selle kinnitus (370.82 KB, PDF)
 • Muuga sadama piirkond: Vesta Terminal Tallinn OÜ tegevuskava (2.07 MB, PDF), tegevuskava lisa 2 (2.54 MB, PDF) ja lisa 3 (145.35 KB, PDF), tegevuskava kinnitus (448.57 KB, PDF)
 • Muuga sadama piirkond: Oiltanking Tallinn AS tegevuskava (1.15 MB, PDF) ja selle lisa (276.09 KB, PDF), tegevuskava kinnitus (376.69 KB, PDF)
 • Ida-Virumaa: Eesti Energia Õlitööstus AS tegevuskava (30 KB, DOC), selle kinnitus (524.58 KB, PDF)
 • Kiviõli linn:
  •    2015. a KKT Oil OÜ tegevuskava (204.62 KB, PDF), selle kinnitus (171 KB, RTF), 2015 aruanne (580.76 KB, DOCX)
  •    25.09.2017. a Kiviõli Keemiatööstuse OÜ muudetud tegevuskava (1.98 MB, PDF), selle kinnitus (41.68 KB, PDF)  
 • Sillamäe linn: Alexela Sillamäe AS tegevuskava (452.91 KB, PDF), selle kinnitus (367.46 KB, PDF)
 • Tartumaa, Luunja vald: OÜ Tarmeko KV tegevuskava (454.54 KB, PDF) ja selle lisa (262.61 KB, PDF), tegevuskava kinnitus (47.44 KB, PDF)
 • Kohtla-Järve linn: AS NOVOTRADE INVEST tegevuskava (956.05 KB, DOCX), selle kinnitus (41.07 KB, PDF)
  • 2018. a aruanne (88.32 KB, DOCX) kava täitmise kohta
 • Kohtla-Järve linn: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS tegevuskava (523.07 KB, PDF), heitkoguste arvutus (579.99 KB, PDF), tehnoloogiate kirjeldus (369.49 KB, PDF), tegevuskava kinnitus (476.73 KB, PDF)
 • Kohtla-Järve linn: Eastman Specialties OÜ tegevuskava (1.92 MB, DOCX) ja selle kinnitus (47.05 KB, PDF) 
 • Kohtla-Järve linn: VKG Oil AS tegevuskava (1.13 MB, PDF) ja selle kinnitus (54.51 KB, PDF)


Muuga sadama piirkonda on paigaldatud innovaatilised lõhnasensorid ehk e-ninad, mille abil saab õhu keemilist koostist pidevalt jälgida ning lõhnahäiringute esinemisel kohe sekkuda. Foto: Muuga sadam

 

Lõhnahäiringuga seotud kaebusi menetleb Keskkonnainspektsioon.

Loe lisaks lõhnaainetest Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media