Language switcher

You are here

Loodushoiutööde korraldamine

Taotlusi loodushoiutööde teostamiseks hetkel vastu ei võeta.

Keskkonnaameti poolt tellitavate loodushoiutööde nimekiri avalikustatakse, kui voor on avatud. Asukohad on nähtavad Maa-ameti kaardirakenduses (otseviide).

Loodushoiutööde raames tellib Keskkonnaamet:

  • loomavedusid laidude/väikesaarte hooldamiseks
  • üksikobjektide hooldust
  • parkide hooldust
  • liigikaitselisi töid
  • poollooduslike koosluse freesimist

Loodushoiutööde korraldamine toimub vastavalt loodushoiutööde läbiviimise korrale (447.4 KB, PDF) ja põhimõtetele (229.95 KB, PDF).

Taotlejale vajalikud vormid:

Loodushoiutöö läbiviimiseks tuleb Keskkonnaametile esitada taotlus ja hinnapakkumine, mis peab sisaldama kõiki töö täitmisega seotud kulusid. Kui töö maksumus on kõrgem kui viis tuhat eurot, peab juurde lisama ka töö maksumuse kalkulatsiooni kuluartiklite kaupa (näiteks palgakulu, töövahendite maksumus jne).

Keskkonnaameti peadirektori poolt moodustatud komisjon vaatab esitatud taotlused läbi 3 nädala jooksul taotluste esitamise tähtpäeva lõppemisest arvates ning teeb ettepanekud taotluste rahuldamiseks või mitte rahuldamiseks.

Lambad meretranspordil. Foto: Heikki Luhamaa

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media