Language switcher

You are here

Metsapuude seemnekontrollilabor

Metsapuude seemnekontrollilabor

Laboril on akrediteeritud kvaliteedijuhtimissüsteem ja akrediteering (Eesti Akrediteerimiskeskuse katselabor L037) aastast 2000, kui tegutseti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koosseisus. Alates 01.02 2009 kuulub labor Keskkonnaameti metsaosakonna koosseisu.

Seemnete kvaliteedikontrolliks on akrediteeritud seemnete puhtuse määramine (meetod ISTA 3), 1000 seemne massi määramine (meetod ISTA 10) ja seemnete idanevuse määramine (meetod ISTA 5).

Laboris kontrollitakse metsapuude seemnete kvaliteeti ja tunnustatakse seemnepartiisid. Keskkonnaministri 01.07.2016  määruses nr.20 „ Metsa uuendamisel kasutada lubatud  kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali  tarnimise ja turustamise nõuded“  sätestatud nõuetele vastavuse korral väljastatakse tellijale analüüsiprotokoll ja sertifitseerimise taotlemisel  seemnepartii põhitunnistus.

Taotlus metsaseemnepartiide analüüsimiseks (13.49 KB, XLSX)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media