Language switcher

You are here

Metsapuude seemnekontrollilabor

Metsaosakonna metsapuude seemnekontrollilaboril on määratletud akrediteerimisulatus Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteeritud katselabor L037 (PDF)) aastast 2000. Labor asub aadressil Tartu Rõõmu tee 6.

Seemenete analüüsimisel kasutatakse rahvusvahelise seemnete testimise assotsiatsiooni (Seed Testing Association - ISTA) metoodikaid.

Metsapuude seemnete analüüsimiseks tuleb saata Keskkonnaametile aadressile info@keskkonnaamet.ee sellekohane taotlus (13.64 KB, XLSX).

Riigilõivuseaduse § 134 kohaselt tuleb alates 01.01.2020 laboratoorsete analüüside eest tuleb tasuda riigilõiv 100 eurot.

Laboris kontrollitakse metsapuude seemnete kvaliteeti lähtudes keskkonnaministri 01.07.2016  määrusest nr. 20 „ Metsa uuendamisel kasutada lubatud  kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali  tarnimise ja turustamise nõuded“. Nõuetele vastavuse korral väljastatakse tellijale katseprotokoll.

Hariliku kuuse  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Hariliku männi  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Sanglepa  seeme (20 x suurendus). Foto: Märt Bratka

Arukase idanevuskatse. Foto: Märt Bratka

   

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media