Language switcher

You are here

Kultiveerimismaterjal

Info ettevõtjale majandustegevuse registrisse kandmise kohta

Alates 01.07.2014 peavad kultiveerimismaterjali tarnida soovivad isikud esitama majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate. Majandustegevuse registrisse pääseb ID-kaardiga sisse logides eesti teabevärava kaudu.

Kultiveerimismaterjali tarnimisena käsitletakse kultiveerimismaterjali tootmist, ladustamist, pakendamist, ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist või turustamist.

Lisatud juhise (1.56 MB, DOCX) abil saab ettevõtja esitada majandustegevusteate või muuta oma esitatud andmeid.

Kultiveerimismaterjali import

Euroopa Komisjoni 26. veebruari 2015 rakendusotsuse (EL) 2015/321 alusel võib Eesti Vabariik 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2019 Euroopa Komisjoni 23. detsembri 2008 otsuse nr 2008/989/EÜ alusel otsustada metsakultiveerimismaterjali impordi lubamise üle kolmandatest riikidest. Meil sobib kasutamiseks Valgevene Vabariigist pärinev hariliku kuuse kultiveerimismaterjal, mis kuulub kategooriasse „algallikas tuntud“ ning algmaterjal võib pärineda kas „seemneallikast“ või „puistust“. Imporditav kultiveerimismaterjali partii peab olema varustatud põhisertifikaadiga või päritolumaa ametliku sertifikaadiga ning lisaks veel partiid iseloomustava dokumentatsiooniga.

Eesti Vabariigil on õigus otsustada, kas imporditav kultiveerimismaterjali partii on toodetud samaväärselt kui direktiivi 1999/105/EÜ sätete alusel toodetu. Eestil on kohustus teavitada teisi liikmesriike, kui Valgevenest imporditakse otsuse nr 2008/989/EÜ alusel lubatud hariliku kuuse kultiveerimismaterjali.

Hariliku kuuse kultiveerimismaterjali import Valgevenest on võimalik juhul, kui kohalikel tootjatel või liikmesriikidel pole meie tarbijatele kultiveerimismaterjali defitsiidi tingimustes võimalik pakkuda sobivat sortimenti.

Kultiveerimismaterjali impordi soovijal tuleb vastavalt keskkonnaministri 01.07.2016 määruse nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded “ §20 kohaselt taotleda Keskkonnaameti metsaosakonnast impordiluba.

Kultiveerimismaterjal

Heaks kiidetud algmaterjali riiklik loetelu 2016 (25.17 KB, XLSX) (01.12.2016)

Kultiveerimismaterjali register 2016 (309.55 KB, PDF) (28.02.2017)

Kultiveerimismaterjali register 2017 (203.79 KB, PDF) (20.04.2018)

Kultiveerimismaterjali register 2018 (444.28 KB, PDF) (24.01.2019)

Kultiveerimismaterjali turustamine

Kultiveerimismaterjali turustamist puudutava 2016 aasta infoga saab tutvuda siin (304.06 KB, PDF). Tabelis viidatud 2016 aasta kultiveerimismaterjali turustamise kokkuvõte on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal 01.03.2017 seisuga. Tabelites ei ole kajastatud ümberistutamiseks (koolitamiseks) kasutatud puutaimi.

Kultiveerimismaterjali turustamist puudutava 2017 aasta infoga saab tutvuda siin (234.91 KB, PDF).

Tabelis märgitud 2017 aasta metsaistutusmaterjali kasutamise kokkuvõtted on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal. Tabelis ei ole kajastatud taimlas ümberistutamiseks kasutatud taimi.

Kultiveerimismaterjali turustamist puudutava 2018 aasta infoga saab tutvuda siin (280.23 KB, PDF).

Tabelis märgitud 2018 aasta metsaistutusmaterjali kasutamise kokkuvõtted on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal. Tabelis ei ole kajastatud taimlas ümberistutamiseks kasutatud taimi.

Metsaseemnete kaubandust puudutava 2017 aasta infoga saab tutvuda siin (204.95 KB, PDF)

Tabelis märgitud 2017 aasta metsaseemnekaubanduse  kokkuvõtted on koostatud sisse- ning väljaveoteatiste põhjal.

Metsaseemnete kaubandust puudutava 2018 aasta infoga saab tutvuda siin (196.8 KB, PDF)

Tabelis märgitud 2018 aasta metsaseemnekaubanduse  kokkuvõtted on koostatud sisse- ja väljaveoteatiste ning kultiveerimismaterjali tootjate esitatud aruannete põhjal.

Kuuseistikud ootavad istutajat. Foto: Eda TetlovKuuseistikud ootavad istutajat. Foto: Eda Tetlov


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media