Language switcher

You are here

Kultiveerimismaterjal

Kultiveerimismaterjal on metsanduslikul eesmärgil kasutatavad puuseemned, puutaimed ja taime osad. Kultiviveerimismaterjali tarnida soovivad isikud peavad end registreerima majandustevuse registris (MTR), esitades majandustegevusteate. Majandustegevuse registrisse pääseb ID-kaardiga sisse logides eesti.ee kaudu.

Kultiveerimismaterjali tarnimisena käsitletakse kultiveerimismaterjali tootmist, ladustamist, pakendamist, ühendusevälisest riigist Eestisse või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist või turustamist.

Lisatud juhise (1.56 MB, DOCX) abil saab ettevõtja esitada majandustegevusteate või muuta oma esitatud andmeid.

Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine

Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine on kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, liigiehtsuse ja kvaliteedi ning taimetervise nõuetele vastavuse kontrollimine rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt ja sertifitseerimist tõendava dokumendi väljastamine ning seemnepartii puhul ka pakendite sulgemine ja märgistamine Keskkonnaameti järelevalve all.

Seemnepartii või vegetatiivselt paljundatud taimepartii sertifitseerimiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile vastavalt keskkonnaministri 01.07.2016  määrusele nr 20, LISA 4 (PDF).

Kultiveerimismaterjali import

Euroopa Komisjoni 26. veebruari 2015 rakendusotsuse (EL) 2015/321 alusel võib Eesti Vabariik 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2019 otsustada metsakultiveerimismaterjali impordi lubamise üle kolmandatest riikidest. Meil sobib kasutamiseks Valgevene Vabariigist pärinev hariliku kuuse kultiveerimismaterjal, mis kuulub kategooriasse „algallikas tuntud“ ning algmaterjal võib pärineda kas „seemneallikast“ või „puistust“. Imporditav kultiveerimismaterjali partii peab olema varustatud partiid iseloomustava dokumentatsiooniga.

Hariliku kuuse kultiveerimismaterjali import Valgevenest on võimalik juhul, kui kohalikel tootjatel või liikmesriikidel pole meie metsaomanikele defitsiidi korral võimalik pakkuda sobivaid seemneid või taimi.

Kultiveerimismaterjali importijal tuleb vastavalt keskkonnaministri 01.07.2016 määruse nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded “ kohaselt taotleda Keskkonnaameti metsaosakonnast impordiluba.

Kultiveerimismaterjali tunnustamine

Heaks kiidetud algmaterjali riiklik loetelu (509.26 KB, PDF) (02.04.2020)

Kultiveerimismaterjali register 2016 (309.55 KB, PDF) (28.02.2017)

Kultiveerimismaterjali register 2017 (203.79 KB, PDF) (20.04.2018)

Kultiveerimismaterjali register 2018 (444.28 KB, PDF) (24.01.2019)

Kultiveerimismaterjali register 2019 (398.66 KB, PDF) (24.01.2020)

Istutusmaterjali turustamine

Istutusmaterjali turustamise kokkuvõtted aastate lõikes on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal. Tabelites ei ole kajastatud ümberistutamiseks (koolitamiseks) kasutatud puutaimi.

2016 (304.06 KB, PDF)

2017 (234.91 KB, PDF)

2018 (324.36 KB, PDF)

2019 (280.1 KB, PDF)

Metsapuuseemnete turustamine

Metsapuuseemnete turustamise kokkuvõtted aastate lõikes on koostatud registreeritud kultiveerimismaterjali tarnijate aruannete ja sisse- ning väljaveo teatiste põhjal.

2017 (204.95 KB, PDF)

2018 (347.23 KB, PDF)

2019 (417.66 KB, PDF)

Õigusaktid

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus 

Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded

Kuuseistikud ootavad istutajat. Foto: Eda TetlovKuuseistikud ootavad istutajat. Foto: Eda Tetlov


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media