Language switcher

You are here

Keskkonnaamet andis Iru elektrijaamale loa taaskasutada vanarehve energia tootmiseks

Foto: Keskkonnaministeerium
Foto: Keskkonnaministeerium

Loaga anti Enefit Taastuvenergia OÜ Iru elektrijaamale võimalus põletada kuni 5000 tonni rehvihaket aastas, lisades seda põletavate segaolmejäätmete hulka kuni 2%.

„Üheks probleemiks vanarehvide kuhjumisel on olnud kindlasti see, et Eestis napib käitlusvõimalusi. Kui meil tekib ligikaudu 10 000 tonni vanarehve aastas, siis võimalus neist pooled Irus taaskasutada on suur samm lahenduse suunas,“ lausus Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja. Lisaks on rehvihake energiarikas ja tõstab seetõttu ka meie niiske prügi kütteväärtust.

Enefit Taastuvenergia OÜ Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis uuriti esmalt rehvihakke ja segaolmejäätmete koospõletamise võimalusi ja keskkonnaohutust. Katsepõletusest selgus, et jäätmeenergiaploki kütusest võib kuni 2% olla rehvihake ning ülejäänud segaolmejäätmed, järgides seejuures, et aastas põletatakse rehvihaket maksimaalselt 5000 tonni. Rehvihakke ja segaolmejäätmete katsepõletusel mõõdetud välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused jäid kõigi saasteainete osas oluliselt allapoole Iru elektrijaamale kehtestatud piirnormidest.

„Uuringu tulemused tõestasid, et elektrijaamas saab rehvihaket põletada efektiivselt ja ohutult, mistõttu otsustasime anda elektrijaamale loa rehvihaket põletatavate segaolmejäätmete hulka segada,“ lausus Rein Kalle. Tema sõnul on jäätmeenergiaplokk pideva automaatse jälgimise all ja saasteainete maksimaalsetele piirväärtustele lähenemise korral lülitub põletustegevus välja.

Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine stabiilselt kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000-1100 kraadi. Kuna jäätmepõletustehases läbivad kõik põlemisgaasid enne korstnast väljumist filtrid, on tehasest väljuv gaas väga hästi puhastatud ja keskkonnareostuskoormus ei kasva.

Keskkonnakaitseluba on tähtajatu ning sellega kehtestatud rangete normide täitmist jälgib Keskkonnaamet.

Lisainfo:
Rein Kalle
Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja
e-post: rein.kalle@keskkonnaamet.ee
telefon: 506 3384

Teate edastas:
Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille.ader@keskkonnaamet.ee
telefon: 680 7440, 5745 0332


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media