Võõr- ja probleemliikide infopäev Tallinnas

Prindi

05.02.2016

Tallinnas toimub infopäev 18. veebruaril kell 13.00–17.00 Keskkonnaministeeriumi 1. korruse suures saalis (Narva mnt 7a).

Infopäevadel räägitakse inimese ja looduse üha muutuvatest suhetest. Arutletakse selle üle, kuidas oma looduslike naabritega kõrvuti elada, kas, millal ja millisel määral vajab loom inimese abi ning kui selge või nähtamatu peaks olema piir meie ja nende vahel. Tutvustatakse Eesti linnalindudega seotud probleeme ja võimalikke lahendusi – kas linnast saab linde eemale hoida ja kuidas neid peletada võiks. Kõneldakse invasiivsetest võõrliikidest Eestis ja Euroopas, nende levikust, tõrjevajadusest ja meetoditest ning võõrliikidega seonduvatest keelatud ja lubatud tegevustest. Selgitatakse, miks on võõrliigid ohtlikud ning millistel tingimustel on võõrliikide pidamine ja kasvatamine Eestis lubatud. Tutvustatakse Eesti ja Euroopa Liidu võõrliikidega seonduva seadusandluse sisu, kokkupuutekohti ja erisusi. Pakutakse välja erinevaid praktilisi võimalusi võõrtaimede tõrjeks.

Ettekanded
• Tõnu Talvi (Keskkonnaamet), „Inimese ja looduse muutuvad suhted“
• Marko Mägi (Tartu Ülikool), „Linnalinnud – kuidas nendega kõrvuti elada ja probleeme lahendada“
• Merike Linnamägi (Keskkonnaministeerium), „Invasiivsed võõrliigid Euroopas ja Eestis – levik ja seadusandlus“
• Madli Linder (Keskkonnaamet), „Võõrliikide ohjamisest ning lubatud ja keelatud tegevustest Eestis“

NB! Palume infopäeval osalemiseks registreeruda aadressil http://goo.gl/forms/YWGjI3Hpx

Lisainfo:
Madli Linder
Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist
telefon: 5334 5379
e-post: madli dot linder at keskkonnaamet dot ee

Tõnu Talvi
Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist
telefon: 501 6869
e-post: tonu dot talvi at keskkonnaamet dot ee

 

Infopäevade korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.