Veeteemaline teabepäev Haapsalus

Prindi

07.03.2016

Keskkonnaamet kutsub kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid osalema veeteemalisel teabepäeval teisipäeval, 29. märtsil kell 10.30-15.00 Haapsalu Keskkonnaameti kontoris (Kiltsi tee 10, Haapsalu).

Teabepäeva teemadeks on:

•Puurkaevude ja salvkaevude rajamine, ümberehitamine ja lammutamine. Põhjaveekogumite hindamise metoodikast ning Läänemaa ja Hiiumaa põhjaveekogumi seisund.

•Hajaasustuse majapidamiste reovee käitlemise võimalused ja sellega seotud veekaitselised küsimused.

•Ülevaade pinnaveekogumite seisundi hinnangutest.

•Veemajanduskavad, seisundi parandamiseks vajalikud meetmed, sh põllumajanduslikud meetmed.

Teabepäeva korraldab Keskkonnaamet, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Palume registreeruda kuni 28. märtsini e-posti aadressil ave dot huugen at keskkonnaamet dot ee.  

Teabepäeva ajakava on leitav siit.

Täpsem info: Ave Huugen, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, ave dot huugen at keskkonnaamet dot ee, 504 7219