Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Harju-Järva-Rapla regioonis 2016. aastal

Prindi

Lihtsustatud korras teenuste tellimise riigihange karuputke võõrliikide tõrje teostamiseks Harju-Järva-Rapla regiooni kaheksas üksuses aastal 2016 viiakse läbi Keskkonnaameti veebilehel vastava teate avalikustamisega ning pakkumuste esitamisega Keskkonnaameti allolevale e-posti aadressile. Informatsioon avaldatud riigihanke kohta on huvilistele Keskkonnaameti veebilehelt avalikult kättesaadav aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/riigihanked-2/.

Hankedokumendid on leitavad siit:
Lisa 1- Tehniline kirjeldus
Lisa 2 – Hankelepingu tingimused
Lisa 3 – hankemenetlusel osalemise avaldus
Karuputke võõrliikide tõrje töö- ja ohutusjuhend

Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim hind. Pakkumuse maksumused palume esitada hanke osade ehk üksuste kaupa eraldi ning märkida lõpphinnaks iga üksuse tõrje summa koos kõigi maksudega. Konkreetse osa pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud kõigi selle osa karuputkekolooniate, mis on toodud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses, tõrje teostamiseks. See tähendab, et hankija ei soovi pakkumuse maksumusena teada nt ühe hektari hinda. Hankija soovib pakkumuse maksumusena teada lõplikku summat koos kõigi maksete ja maksudega, mis kulub kogu karuputkeüksuse ehk konkreetse hanke osa tõrjumiseks.

Hankija hindab kõiki pakkumusi osade kaupa eraldi. Hindamisel võetakse aluseks hankija jaoks pakkumuse lõplik maksumus hanke osa kohta, mis sisaldab kõiki võimalikke makse ja makseid.

Pakkumuse ja hankemenetlusel osalemise avalduse palume esitada allkirjastatult e-posti aadressile kalev dot tihkan at keskkonnaamet dot e  hiljemalt 4. juulil 2016 kell 12.00.

Karuputke võõrliikide tõrje tellimine Jõgeva-Tartu regioonis 2016. aastal

Prindi

Lihtsustatud korras teenuste tellimise riigihange karuputke võõrliikide tõrje teostamiseks Jõgeva-Tartu regioonis Ida-Tartumaa ja Jõune üksustes aastal 2016 viiakse läbi Keskkonnaameti veebilehel vastava teate avalikustamisega ning pakkumuste esitamisega Keskkonnaameti allolevale e-mailiaadressile. Informatsioon avaldatud riighanke kohta on huvilistele Keskkonnaameti kodulehelt avalikult kättesaadav aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/riigihanked-2/.

Hankedokumendid on leitavad siit:

Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim hind. Pakkumuse maksumused palume esitada hanke osade ehk üksuste kaupa eraldi ning märkida lõpphinnaks iga üksuse tõrje summa koos kõigi maksudega. Konkreetse osa pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulutusi, mis on vajalikud kõigi selle osa karuputkekolooniate, mis on toodud hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses, tõrje teostamiseks. See tähendab, et Hankija ei soovi pakkumuse maksumuse veerus näha nt ühe hektari hinda. Hankija soovib pakkumuse maksumuse veerus näha lõplikku summat koos kõigi maksete ja maksudega, mis kulub kogu karuputkeüksuse ehk konkreetse hanke osa tõrjumiseks.

Hankija hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi osade kaupa eraldi. Hindamisel võetakse aluseks Hankija jaoks pakkumuse lõplik maksumus hanke osa kohta, mis sisaldab kõiki võimalikke makse ja makseid.

Pakkumuse ja hankemenetlusel osalemise avalduse palume esitada allkirjastatult e-mailiaadressile maria dot ratsep at keskkonnaamet dot ee hiljemalt 1. juuli 2016 kell 12.00.