Pilliroo kasutamise koolitus Pärispeal

Prindi

01.03.2016

Kutsume pilliroo kasutuse koolitusele 12. märtsil algusega kel 10.00 Pärispea seltsimajas!

Käesoleval aastal korraldab Keskkonnaamet Lahemaal kultuuripärandi koolituste raames mõned pilliroo kui traditsioonilise ehitusmaterjali seminarid ja töötoad.

12. märtsi koolitusel õpetame, kuidas pilliroogu varuda ning räägime roost kui ehitusmaterjalist. Mitmed Lahemaa kunagised rannakarjamaad, -niidud ja mereäärsed külaservad on võsastunud ja pillirooga kinni kasvanud. Samas on pilliroo näol tegemist väärt loodusressursi ja ehitusmaterjaliga. Koolitusel keskendumegi pilliroo kasutamisele ja varumisele,  räägime lähemalt pillirooehituse ajaloost ja tänapäevast ning toome välja selle ehitusmaterjali omapärasid. Samuti näitame praktilises töötoas, kuidas ajaloolisi meetodeid kasutades saab oma abihoonele kerge vaevaga katusematerjali varuda.

Loengud algavad kell 10  Pärispea seltsimajas, praktiline töötuba jätkub Purekkari neemel.

Koolitajateks on oma ala parimad meistrid - Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Tarmo-Andre Elvisto ning Muhu katusemeistrite traditsioone esindav ja tutvustav Mihkel Ling.

Koolituse kava:

12. märts 2016

10.00 Tarmo Andre Elvisto tutvustab traditsioonilisi töövõtteid ja meetodeid pilliroo varumisel ja kasutamisel. Samuti annab ülevaate Hollandi kui ühe juhtiva pilliroo kasutaja kogemusest pilliroo kasutamisel ehituses laiemalt.
13.00 Mihkel Ling tutvustab Muhumaa pillirookatuste traditsioone ja tänapäevast kvaliteetset pillirookatuse ehitamist.
15.00 Meistrite töötuba Purekkari neemel - Traditsiooniline pilliroolõikamine ja puhastamine enda tarbeks

Koolitus on tasuta, kohvi-ja lõunapauside eest tuleb tasuda 8 eurot.

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist, ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee, 53327893

Koolitust toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Suvel, augusti esimesel nädalal jätkub traditsiooniline Lahemaa ehituspärandi koolitus Pärispea külas Madi-Joosti talus, kus on võimalik praktilistel õppepäevadel omandada pillirookatuse tegemise kogemus. Pillirookatuse saab endale väike palkidest ait. Üritust korraldab Keskkonnaamet, partneriks Muinsuskaitseamet, SRIK ja Pärispea Seltsimaja.

Miks on pilliroog hea ehitusmaterjalina?

Pilliroog on Eestis levinud pikkade traditsioonidega ökoloogiline materjal. Pilliroo kasutamine sobib eriti hästi traditsioonilisse talu ja maakeskkonda, kus roogu või õlge on varasemalt taluarhitektuuris kasutatud. Samuti sobib see kõikjale, kus on säilinud traditsiooniline maa-arhitektuur või kuhu soovitakse seda taastada. Seoses ökoloogilise ehituse võidukäiguga ja tänapäevase CO2 vähendamise vajadusega ehitussektoris on pilliroo kasutamise valdkond märksa laienemas. Taastulnud on pillirooplaadid ja matid, pilliroogu on hakatud kasutama ka ehituskonstruktsioonides soojustamiseks.

Pilliroost katus on ilus ja hea, sobib ajalooliselt õlg- ja rookatuste piirkondadesse suurepäraselt. Seda hindasime ka 2012. aastal toimunud Lahemaa arhitektuurikonkursil "21. sajandi kodu Lahemaal", kus eripreemia pälvis rookatustega taluhoonestus „Rehetuba“, autorid: Alvin Järving, Riho Kerge, Martin Traksmann.

Tarmo-Andre Elvisto, SRIK: „Eriti kiiduväärt on pilliroo kasutamine ja pilliroo katuse kaasajastamise püüe. Meie arhitektid reeglina pelgavad pilliroogu ja peavad põhjendamatult vanamoodsaks, kuigi tegu on olemuselt ökoloogilise materjaliga millega võimalik saavutada väga huvitavaid arhitektuurseid vorme. Eeskujuks tasuks võtta kasvõi pilliroo kasutamine Hollandi kaasaegses elamuarhitektuuris. Antud materjalikasutusega antakse edasi maalähedust, turvalisust ja kodumeeleolu, mis kõik on tähtsad, et siduda kodu looduse ja piirkonna tasakaaluga. Väited, mis samuti levinud, et pilliroogu ei sobi justkui kasutada piirkonnas kus kasutatud õlgi ei ole kompetentsed. Oma välimuselt ja tehnoloogialt ei ole neil materjalidel stiilipoolest vahet. Pilliroog sobib ajalooliselt õlgkatusega kaetud piirkonna hoonetele suurepäraselt.“