Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Prindi

15.03.2016

Keskkonnaministri 8. märtsi 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/220 algatati Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, eksperdihinnangu ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 4.–25.04.2016 Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18, Kärdla), Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Pühalepa Vallavalitsuses (Tempa küla).

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonile (andres.miller@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 25.04.2016.

Eelnõu avalik arutelu toimub 26.05.2016 algusega kell 13.00 Hiiu Maavalitsuse saalis (Leigri väljak 5, Kärdla).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt jaanuaris 2017. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti märtsis 2017. aastal.

Materjalid:

LKA kaitse-eeskirja määrus

LKA kaitse-eeskirja seletuskiri

LKA kaitse-eeskirja ekspertiis

LKA kaart

Euroopa naaritsa ja kaitsealuste samblaliikide püsielupaiga määrus

Euroopa naaritsa ja kaitsealuste samblaliikide püsielupaiga seletuskiri

Lisainfo: Andres Miller, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist, 5648 0567, andres dot miller at keskkonnaamet dot ee