Loodusobjekti kaitse alla võtmise teade

Prindi

01.05.2014

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 12. detsembri 2013. a käskkirjaga nr 1183 on algatatud määruse „Nabala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetlus. Kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja kinnitamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn), Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, Rapla), Järva kontoris (Wiedemanni 13, Türi) ja kodulehel ning Kose, Kiili, Saku ja Kohila Vallavalitsuses ajavahemikul 05.05.2014 – 16.06.2014.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (nabala at keskkonnaamet dot ee  või Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 16.06.2014.

Avalik arutelu toimub 30. juulil 2014 kell 17.00 Oru Külakeskuse suures saalis (Oru, Kose vald).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete kaitse-eeskirja eelnõuga nõus.

Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt jaanuaris 2015. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2015. aastal.

Määruse eelnõu

Seletuskiri

Ekspertiis

Kaart

Lisainfo: Kristi Pai, kristi dot pai at keskkonnaamet dot ee.