Uudised

Prindi
14. veebruar 2017

Luitemaa looduskaitseala infopäev

Kalendrisündmus

Luitemaa looduskaitseala niidu-kuremõõga ja linnustiku teemaline infopäev

Keskkonnaamet kutsub osalema Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames toimuvale infopäevale 1. märtsil 2017 kell 14.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla tn 2, Häädemeeste alevik).

Infopäeval tutvustame niidu-kuremõõka ning tema hooldusvajadusi, 2015. aasta Luitemaa linnuala metsade ja ranniku haudelinnustiku ning rändel peatuvatele veelindude inventuuri tulemusi.

Infopäevale on oodatud kõik huvilised.

Lisainfo: Jana Galadi, jana dot galadi at keskkonnaamet dot ee, 447 7379, 5750 2105 ja Cätrin Martinson, catrin dot martinson at keskkonnaamet dot ee, 447 7389, 5854 4722.

Infopäeva korraldab Keskkonnaamet SA KIKi toetusel.
 

09. veebruar 2017

Keraamika töötuba Matsalu rahvuspargis

Kalendrisündmus

Matsalu rahvuspark kutsub 17. ja 18. veebruaril 2017 Lihula mõisa keraamika töötuppa „Keraamiline meene ja looduskasutus“.

17. veebruar: 15.00 - 18.00 Tootearengu suunad, pärand ja loometöö põhimõtted. Vorm, erinevad töövõtted ja tehnikad

18. veebruar: 10.00 - 13.30 Praktiline töö, analüüs ja ettepanekud

Osalemine on tasuta! Koolitust rahastab SA KIK projektist „Kultuuripärandi koolitused rahvusparkidele 2016/2017“ .

Vajalik eelregistreerimine kuni 15. veebruarini või kohtade täitumiseni: Krista Kallavus, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, krista dot kallavus at keskkonnaamet dot ee, 5226 139 .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. veebruar 2017

Kiskjakahjude ennetamise teabepäev lambapidajatele

Kalendrisündmus

15.02. algusega kell 13.00 toimub Muhumaal, Liival Keskkonnaameti "LIFE to alvars" projekti teabepäev "Kelle omad on lambad? Kiskjakahjude ennetamise vajadusest ja võimalustest lambakasvatuspiirkonnas".

Keskkonnaametist esinevad teabepäeval Annely Esko, Tõnu Talvi ja Aimar Rakko.

Lisainfo: Annely Esko, Keskkonnaameti projektikoordinaator, annely dot esko at keskkkonnaamet dot ee, 5116 738

06. veebruar 2017

Looduse ja loovuse töötuba Otepääl

Kalendrisündmus

15. veebruaril kell 18 on huvilised oodatud Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää) looduse ja loovuse töötuppa, kus Eve Mahhovi näpunäidete abil valmistatakse paberijääkidest ja vanapaberist väikeseid raamatuid.

Töötoa toimumist toetavad Krepi talu ja Otepää kultuurikeskus, korraldab Keskkonnaamet.

Lisainfo ja registreerimine: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 518 6747, margit dot turb at keskkonnaamet dot ee

03. veebruar 2017

Märgalade päeva räätsamatk Lagesoos, Valgamaal

Kalendrisündmus

Laupäeval, 11. veebruaril tähistakse märgalade päeva räätsamatkaga Lagesoos (Valgamaal).

Tutvume Lagesoo ja selle lähiümbrusega, arutleme, mis saab soodest, kus on kaevandatud turvast. Kogunemine kell 10.00 Karjatnurme bussipeatuse juures. Selga soojad ilmale vastav riided ja jalanõud, kaasa oma söögikott ja soe jook. Osavõtt tasuta.

Lisainfo ja registreerimine: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit dot turb at keskkonnaamet dot ee, 5186 747.

03. veebruar 2017

Keskkonnahariduse ümarlaud "Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?"

Kalendrisündmus

Neljapäeval, 9. veebruaril toimub Pärnus keskkonnahariduse ümarlaud teemal "Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?".

Käsitlemisele tulevad märgalade elustikuga seotud probleemid, näiteks kahepaiksed, kalad, lindude häirimine, veelindude toitmine, hülged jms. Osalevad Pärnumaa koolide õpetajad. Ümarlaual esinevad nii Keskkonnainspektsiooni esindaja kui loomade rehabilitatsiooni spetsialist Keskkonnaametist.

Lisainfo: Merike Palginõmm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee, 5340 4486.

31. jaanuar 2017

Rahvusvahelise märgalade päeva sündmused Eestis

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet korraldab rahvusvahelise märgalade päeva (2. veebruar) puhul matku, arutelusid ja muid sündmusi tuletamaks meelde märgalade olulisust meie igapäevaelus.

Laupäeval, 4. veebruaril tähistatakse Soomaa rahvuspargis märgalade päeva matka ja aruteluga soode taastamisest.

Sündmus algab kell 11.00 Soomaa looduskeskuses Kõrtsi-Tõramaal, kus tutvustatakse rahvuspargi soode taastamisprojekti ning räägitakse üldiselt meie märgaladest. Märgalade olemust ja olulisust vahendab loodusfotograaf Tarmo Mikusaar. Päeva teises pooles matkatakse Tõramaa puisniidul, külastatakse sealset vaatetorni ja räägitakse Soomaa elu ilust ja keerulisusest „viiendal aastaajal“. Selga ja jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud, kaasa oma toidukott. Ürituse toimumist toetab RMK ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Osalemine on tasuta. Lisainfo ja osavõtusoovist teavitamine: Krista Kingumets, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, krista dot kingumets at keskkonnaamet dot ee,  5562 4391.


Pühapäeval, 5. veebruaril tähistatakse Endla looduskaitsealal märgalade päeva matka ja aruteluga soode taastamisest.

Kell 11.00 räägitakse Endla looduskeskuses soode taastamisprojektidest ning meie märgaladest üldiselt. Päeva teises pooles matkatakse vastavalt ilmaoludele räätsadega või jalgsi Kaasikjärve raba taastamisalale. Seal läbiviidavaid taastamistöid tutvustab RMK kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv. Osalemine on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Lisainfo: Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, elo dot raspel at keskkonnaamet dot ee, 5341 9205.


Neljapäeval, 9. veebruaril toimub Pärnus keskkonnahariduse ümarlaud teemal "Kuidas toimida hädasoleva metsloomaga?".

Käsitlemisele tulevad märgalade elustikuga seotud probleemid, näiteks kahepaiksed, kalad, lindude häirimine, veelindude toitmine, hülged jms. Osalevad Pärnumaa koolide õpetajad. Ümarlaual esinevad nii Keskkonnainspektsiooni esindaja kui loomade rehabilitatsiooni spetsialist Keskkonnaametist. Lisainfo: Merike Palginõmm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee, 5340 4486.


Laupäeval, 11. veebruaril tähistakse märgalade päeva räätsamatkaga Lagesoos (Valgamaal).

Tutvume Lagesoo ja selle lähiümbrusega, arutleme, mis saab soodest, kus on kaevandatud turvast. Kogunemine kell 10.00 Karjatnurme bussipeatuse juures. Selga soojad ilmale vastav riided ja jalanõud, kaasa oma söögikott ja soe jook. Osavõtt tasuta. Lisainfo ja registreerimine: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,  margit dot turb at keskkonnaamet dot ee, 5186 747.


Lisaks korraldavad Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid märgalasid tutvustavaid õppeprogramme kooliõpilastele.

Veebruarikuus matkavad Pühajärve Põhikooli 5.-8. klasside õpilased jalgsi- ja räätsadega oma koolile lähedastel märgaladel Otepää looduspargis. Künklikule maastikule omaselt on siinsed sood väikese pindalaga, levinumad on madal- ja siirdesood, rabasid ja allikasoid leidub vähesel määral. Matkad toimuvad Keskkonnaameti ja Pühajärve põhikooli koostöös. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit dot turb at keskkonnaamet dot ee, 5186 747.

Veebruari- ja märtsikuu jooksul külastavad Pärnu Ülejõe põhikooli 340 õpilast 1.-6. klassidest Soomaa rahvusparki. Tutvutakse Soomaa jõgede, soode ja lamminiitudega. Õpilased külastavad rahvuspargi looduskeskust ja osalevad õppeprogrammis "Koprapere aastaring". Lisainfo: Merike Palginõmm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,  merike dot palginomm at keskkonnaamet dot ee, 53404 486.
 

30. jaanuar 2017

Aiandusõhtu Karula rahvuspargis

Kalendrisündmus

Kõik aiandushuvilised on oodatud teisipäeval 31. jaanuaril, kell 18.00-20.00 Kaikamäele aiandusõhtule "Köögiviljakasvatuse algtõed ehk vanad head tõed juurikaaia rajamiseks".

Aiandusõhtut juhendab Tiia Trolla ning juttu tuleb järgnevatel teemadel:
• Põlissordid köögiviljaaias - meie kultuuripärand ja Eesti sordid.
• Põhiliste köögiviljade kasvatamine – mulla omadused ja harimine, viljavaheldus, väetamine, külv ja istikute kasvatamine, kasvuaegne hooldamine, haiguste ja kahjurite tõrje, kastmine, koristamine.
• Seltsilistaimed, segaaed, permakultuur.

Aiandusõhtu on kõigile huvilistele tasuta.

Aiandusõhtut korraldavad Keskkonnaamet ja OÜ Vanaema Aed, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Pille Saarnitsalt, pille dot saarnits at keskkonnaamet dot ee, 5233 848.