Uudised

Prindi
25. juuli 2016

Ehituspärandi koolitus Lahemaal

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet koostöös Muinsuskaitseameti, Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Vihula valla ning Pällo taluga kutsub 1.-5. augustil Võsul toimuvale Lahemaa ehituspärandi koolitusele. Päästame ja mõõdistame ajaloolist rehemaja, räägime ajalooliste hoonete väärtuste märkamisest jäädvustamisest ning säilitamisest. Vajalik eelnev registreerimine. Päeva toitlustamine 8 eurot (lõunasöök, teepaus).

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist (ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee, 53327893).

Esmaspäev, 1. august seminar „Ajaloolise hoone väärtused“ Vihula vallamajas
10.00 Ave Paulus Ajalooliste hoonete väärtused ja nende hoid Lahemaal
11.00 Triin Talk. Maaehituspärandi kaitse
12.00 Tarmo Elvisto. Vana hoone elujõud
13.00 lõuna
14.00 Joosep Metslang. Palkhoone mõõdistamine ja taastamine
15.00 Diana Haapsal. Ajalooliste hoonete värvilahendused Eestis ja Rakveres
16.00 Viljar Vissel. Talutapeedid

Teisipäev 2. august
10-16 Pällo talu mõõdistamine ja konserveerimine
Jaan Tiidemann, Tarmo-Andre Elvisto, Vallo Varik
16.00 Õhtuloeng – Pällo talu lugu, Peep Varju

Kolmapäev, 3. august
10-16 Pällo talu mõõdistamine ja konserveerimine
Jaan Tiidemann, Tarmo-Andre Elvisto, Vallo Varik
16.00 Õhtuloeng – Lahemaa hoonete ülesmõõdistused Jaan Tiidemann

Neljapäev, 4. august
10-16 Pällo talu mõõdistamine ja konserveerimine
Jaan Tiidemann, Tarmo-Andre Elvisto, Vallo Varik
16.00 Õhtuloeng – vanade hoonete säilitamise alused Tarmo Elvisto

Reede, 6. august: väljasõit Lahemaal ainult koolitusel eelmistel päevadel osalenutele
Leele Välja, Ave Paulus, Raul Vaiksoo/Ülar Mark, Joosep Metslang
Võsu- Natturi-Pedassaare-Altja-Karepa
 

Pällo talu Võsul. Fotod: Toomas Tuul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. juuli 2016

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu

Kalendrisündmus

Keskkonnaministri 11. mai 2016. a käskkirjaga nr 444 on algatatud määruse „Lehtsaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” menetlus, millega muudetakse olemasoleva looduskaitseala kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Muudatuse eesmärk on viia kaitseala kaitsekord kooskõlla kehtiva õigusega. Kaitse-eeskirja menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 5. septembril 2016 algusega kell 15 Suure-Jaani vallavalitsuse saalis (Suure-Jaani linn).

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi), Suure-Jaani vallavalitsuse saalis (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 25.07.–26.08.2016. Materjalidega on võimalik tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (viljandi at keskkonnaamet dot ee või Paala tee 4, Viljandi) hiljemalt 29.08.2016.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikku arutelu esitatakse eelnõu orienteeruvalt jaanuaris 2017. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2017.

Lisainfo: Meelis Suurkask, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist (meelis dot suurkask at keskkonnaamet dot ee, 516 4997)

Materjalid tutvumiseks:

19. juuli 2016

Loopealsete infopäev Lahemaal

Kalendrisündmus

28. juulil kutsub Keskkonnaamet kõiki Lahemaale osa saama  loopealsete infopäevast!
 
Päeva alustame Kolgaküla rahvamajas kell 11:00, kus loopealsetest räägib Annely Esko (projekti „Elu alvaritele“ koordinaator). Pärast loengut suundume Uuri külas asuvatele taastamises ja hoolduses olevatele loopealsetele. PS! Sõit rahvamajast loopealsetele toimub oma transpordiga, eraldi bussi ei tellita!

Loopealsed ehk alvarid on õhukese lubjarikka mullaga poollooduslikud kooslused, mille teke ning püsimine on seotud inimtegevusega, eelkõige karjatamisega. Loopealsed on kogu maailmas väga piiratud levikuga, mis teeb nad globaalselt haruldasteks. Loopealseid ohustab kadakatega kinnikasvamine, kui 1930-ndatel aastatel oli loopealseid Eestis üle 43 000 hektari, siis praeguseks on säilinud ligikaudu 12 000 hektarit. Loopealsed on soontaimede arvu poolest puisniitude järel Eesti liigirikkaimad kooslused ning oluliseks elupaigaks mitmetele, sh kaitsealustele, liikidele. Loopealsete säilimiseks on vajalik nende taastamine ehk kadakate harvendamine ja hooldamine ehk karjatamine.

Lisainfo ja registreerumine: Kristiina Jürisoo, Kristiina dot Jurisoo at keskkonnaamet dot ee

14. juuli 2016

Käsitööpäev Karula rahvuspargis

Kalendrisündmus

Laupäeval, 23. juulil toimub Karula rahvuspargis traditsiooniline käsitööpäev, mille seekordseks teemaks on savist tarbeesemete valmistamine ning sümbolite ja peremärkide tähendused. Korraldavad Keskkonnaamet ja RMK, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Liina Laanemets, liina dot laanemets at keskkonnaamet dot ee, +372 56987103
 

13. juuli 2016

Luitemaa looduskaitseala poollooduslike koosluste hooldajate infopäev

Kalendrisündmus

Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava koostamise raames toimub 14. juulil 2016 algusega kell 15.00 Häädemeeste Seltsimajas (Suurküla tn 2, Häädemeeste alevik) Luitemaa looduskaitseala poollooduslike koosluste hooldajate infopäev.

Koosolek on ennekõike suunatud Luitemaa looduskaitseala poollooduslike koosluste hooldajatele, kuid kohale on oodatud ka teised poollooduslike koosluste taastamisest/hooldamisest huvitatud isikud.

Lisainfo: Cätrin Valm, e-post: catrin dot valm at keskkonnaamet dot ee, tel 447 7389, 5854 4722.
 

13. juuli 2016

Traditsioonilise kalastuse töötoad Lahemaal

Kalendrisündmus

Laupäeval ja pühapäeval (23.-24.07.2016) toimuvad Lahemaa rahvuspargis traditsioonilise kalastuse töötoad, kus räägitakse Lahemaa rannakalanduse ajaloost ja rändpüügist, puhutakse kalamehejutte ning tutvutakse kalastusega seotud pärimusega. Sel nädalavahetusel toimuvad Käsmu, Võsu ning Viinistu meeste sõidud Käsmu, Mohni ja Viinistu kandis. 

Vestjate seas on Karli Lambot, Ennu Marulaine, Tarvi Velström, Janek Teinlum, Lembo Pikkamäe, Väino Piikmann, Hendrik Tõnsberg, Hardi Niiholm, Mati Maasild ja teised.

Kalameeste jutud ja piirkonna kalastustraditsioonid filmitakse ajaloo tarbeks.

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist, ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee, 5332 7893

08. juuli 2016

Loodusõhtu Saaremaal Ahto Kaasikuga

Kalendrisündmus

Esmaspäeval, 18. juulil kell 18-20 toimub Saaremaal Viki Mihkli talumuuseumis loodusõhtu „Põlised pühapaigad“. Loodusõhtu külaliseks on Ahto Kaasik Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskusest, kes kõneleb meie vanimate kaitsealade – looduslike pühapaikade - põnevatest ilmingutest loodus- ja kultuurimaastikul ning tutvustab hiljuti ilmunud raamatut „Põlised pühapaigad“.

Looduslikud pühapaigad on Eesti loodus- ja meelemaastike ühed tähenduslikumad ja salapärasemad paigad – püsivad maamärgid, mis talletavad koha- ja perepärimusi, uskumusi, tavasid ja teadmisi. Pühapaigad kaunistavad maastikku, pakuvad varju nii kehale kui ka hingele ning hoiavad meie kui põlisrahva juuri.

Raamat „Põlised pühapaigad“ on suurepärane sissevaade pühapaikade mitmekesisesse ja põnevasse maailma, aitamaks põliseid väepaiku meie nüüdismaastikul ja kultuuris märgata ja mõista. Raamatus antakse ülevaade erisugustustest looduslikest pühapaikadest, nendega seotud pärimustest, tekkelugudest, uurimisest ja hoidmisest ning sellestki, kuidas nad kajastuvad nüüdisaegses kultuuris ja miks meil neid paiku vaja on.

Ahto Kaasik on hiite uurija, hoidja ja tutvustaja, töötab Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuses ning on Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu ja Eesti Folkloorinõukogu juhatuse liige.

Tema arvukaid artikleid ning esinemisi iseloomustab soov ehitada pärandi ja tänapäeva vahele sildu, et muuta inimeste elu rikkamaks ja tervemaks.

Kohapeal saab raamatut soodushinnaga osta ning raamatu autor jagab autogramme.

Sissepääs muuseumipiletiga 1.50/1.- €.

Loodusõhtu toimub koostöös Saaremaa Muuseumi ja Tartu Ülikooliga.

Eelregistreerimine: Tiina Ojala, mihkli at muuseum dot tt dot ee või  5666 3667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. juuli 2016

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja muutmine

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 16.05.2016 käskkirjaga nr 467 algatati lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja muutmise menetlus.

Lendorav (Pteromys volans) on Eesti üks ohustatumaid liike, kelle arvukus on paraku pikaaegses langustrendis. Aastaid kestnud seire ning viimaste uuringute andmete põhjal on selgunud, et olemasolev kaitstavate alade võrgustik ning kaitsekord ei taga lendorava säilimist. Seetõttu on vajalik kehtiva kaitsekorra muutmine ning uute alade kaitse alla võtmine. Eelnõu kohaselt muudetakse lendorava olemasolevate püsielupaikade piire ja kaitsekorda ning võetakse kaitse alla 25 uut püsielupaika. Menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere (Kunderi 18), Jõhvi (Pargi 15) ja Iisaku (Aia 10) kontorites. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadavad ka allpool. Looduskaitseseaduse § 53 lõike 1 järgi on I kaitsekategooria liigi isendi täpse asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud, mistõttu kaardimaterjali kodulehel ei avaldata. Kaardimaterjali saamiseks elektrooniliselt palume võtta ühendust Keskkonnaameti looduskaitse osakonna liigikaitse peaspetsialisti Madli Linderiga (madli dot linder at keskkonnaamet dot ee).

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmise ja muutmise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume Teil esitada Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, 44307, Rakvere või e posti aadressil viru at keskkonnaamet dot ee hiljemalt 5. augustil 2016.

Kavandatavate lendorava püsielupaikade aluste eramaade omanikele ja kohalikele omavalitsustele toimub infokoosolek 27. juulil 2016 kell 15.00 Oonurme Külamajas (Oonurme küla, Tudulinna vald, Ida-Virumaa). Võimalusel palume arutamist vajavad küsimused edastada ja end koosolekule ette registreerida e-posti aadressil madli dot linder at keskkonnaamet dot ee

Materjalid tutvumiseks:

Määruse eelnõu

Seletuskiri

Lisainfo: Madli Linder, Keskkonnaameti looduskaitse osakonna liigikaitse peaspetsialist, madli dot linder at keskkonnaamet dot ee, 5334 5379