Uudised

Prindi
25. oktoober 2016

Keskkonnaamet kinnitas Vilivalla hoiuala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 24.10.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/15 Vilivalla hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2017-2026.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Vilivalla hoiuala asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas, Vilivalla küla maadel. Hoiuala pindala on 15,7 ha ja kogu ala paikneb eramaadel. Hoiuala kaitse eesmärgiks on puiskarjamaad (9070) ja puisniidud (6530*). Hoiuala kuulub tervikuna üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Vilivalla loodusalana.

Kaitsekorralduskavas määratud peamised tegevused on loodusdirektiivi elupaigatüüpide tulemusseire, koosluste hooldustööd ning ala tähistamine.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN.

Kaitsekorralduskava koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hoiuala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a määrusega nr 233 „Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas“.

Lisainfo: Kristel Tatsi, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kristel dot tatsi at keskkonnaamet dot ee, 528 9690
 

24. oktoober 2016

Keskkonnaamet kinnitas Viilupi hoiuala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 17.10.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/13 Viilupi hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2017-2026.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Viilupi hoiuala asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Suuremõisa lähedal, Viilupi küla maadel. Hoiuala koosneb kahest lahustükist, mille pindala kokku on 30,6 ha. Hoiuala jääb tervikuna eramaadele. Hoiuala kaitse eesmärgiks on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), puiskarjamaad (9070), puisniidud (6530*). Kuna kava koostamise raames 2012. a ei registreeritud alal elupaigatüüpe niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ning kuivad nõmmed (4030), siis on kavas tehtud ettepanek nende eemaldamiseks kaitse-eesmärkide hulgast. Hoiuala kuulub tervikuna üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Viilupi loodusalana.

Kaitsekorralduskavas määratud peamised tegevused on loodusdirektiivi elupaigatüüpide tulemusseire, koosluste hooldus- ja taastamistööd ning ala tähiste paigaldamine.

Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda SIIN.

Kaitsekorralduskava koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hoiuala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005. a määrusega nr 233 „Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas“.

Lisainfo: Kristel Tatsi, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kristel dot tatsi at keskkonnaamet dot ee, 528 9690

 

24. oktoober 2016

Keskkonnahariduse konverentsil arutletakse, kuidas õpetada Z-generatsiooni noori

Pressiteade

Keskkonnaamet korraldab 26. oktoobril 2016 Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverentsi „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“, mille tänavune fookus on Z-generatsiooni õpetamisel.

Keskkonnaamet jätkab viimastel aastatel välja kujunenud keskkonnahariduse konverentside tava, mis aitab tutvustada arenguid keskkonnahariduse vallas ning hoida ja arendada koostöövõrgustikke.

„Tänavusel konverentsil arutleme, millised on keskkonnahariduse väljakutsed kiiresti muutuvas maailmas ning kuidas tuleks õpetada erinevaid põlvkondi, et õpetatust ka reaalses elus kasu oleks. Kindlasti saavad oma arvamust avaldada ka noored, Z-generatsiooni kuuluvad keskkonnahuvilised, andes tagasisidet, milliseid õppemeetodeid nemad eelistavad ja mis on neile teadmiste omandamisel oluline,” lausus Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.

Z-generatsiooniks peetakse 1997. aastal ning hiljem sündinud noori, keda eristab eelmistest põlvkondadest suurem eneseteadlikkus ning soov olla osa suurest ökosüsteemist ja seda ka ise parandada ning täiustada. Z-generatsiooni esindajad saavad kiiremini täiskasvanuks kui eelnevad põlvkonnad ning nad eelistavad traditsioonilistele lapsepõlve mängudele ja õppevahenditele elektroonilisi vidinaid (nutitelefone, tahvelarvuteid ja arvuteid).

Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuse juhataja Anzori Barkalaja jagab konverentsil soovitusi, kuidas õpetada Z-generatsiooni kuuluvaid noori ning millega pälvida ja hoida nende tähelepanu.

Konverentsil on võimalik tutvuda ka keskkonnahariduslike õppevahendite ja -kirjanduse pakkumistega ning vahetada kogemusi teiste kolleegidega.

Konverentsil osalevad üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad, koolijuhid, keskkonnahariduskeskuste töötajad, tudengid ja teised huvilised.

Kõrge huvi tõttu täitusid kohad konverentsile vaid kolme päevaga,. Selleks, et konverents jõuaks siiski kõigi huvilisteni, korraldame sündmusest videoülekande, mida on võimalik jälgida aadressil www.uttv.ee. Samuti on kõiki ettekandeid võimalik hiljem järele vaadata keskkonnahariduse portaalist.

Täpsem konverentsi päevakava on leitav Keskkonnaameti kodulehelt. Keskkonnasõbralikku võimalust konverentsile jõudmiseks pakub Elron.

Keskkonnaamet on korraldanud keskkonnahariduse konverentse alates 2009. aastast.

Lisainfo:
Maris Kivistik
Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja
e-post: maris dot kivistik at keskkonnaamet dot ee  
telefon: 518 3249

Teate edastas:
Sille Ader
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post: sille dot ader at keskkonnaamet dot ee  
telefon: 574 50 332
 

21. oktoober 2016

Rasvatihase ja teiste tihaste loodusõhtu

Kalendrisündmus

24.10.2016 kell 18.00 toimub Palmses, Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses Lahemaa loodusõhtu loeng ʺRasvatihane ja teised tihasedʺ, kus tihastest kõneleb Margus Ots.

Lisainfo Lahemaa rahvuspargi kodulehelt: http://keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/loodusohtu-rasvatihane-ja-teised-tihased/

 

21. oktoober 2016

Karula rahvuspargi kiulina õppepäev

Kalendrisündmus

29. oktoobril algusega kell 11 korraldab Keskkonnaamet Karula rahvuspargis kiulina kasvatamise, töötlemise ja linatööde tegemise õppepäeva. Kõik huvilised on teretulnud, õppepäev on tasuta!

Lisainfo Karula rahvuspargi kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/karula/uudised/2910-oppepaev-kiulina-kasvatusest/

 

21. oktoober 2016

Lahemaa noore looduskaitsja Junior Rangeri jätkukursus

Kalendrisündmus

24.-25. oktoobril toimub Lahemaal, Ojaäärse loodusmajas Lahemaa noore looduskaitsja Junior Rangeri sügisene jätkuseminar, kus sukeldutakse sääskede maailma, meisterdatakse lindude pesakaste ja õpitakse valmistama seenepaberit.

Lisainfo Lahemaa rahvuspargi kodulehelt: http://keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-noored-looduskaitsjad-kogunevad-sugisseminarile/.
 

21. oktoober 2016

Mürateemalised infopäevad

Kalendrisündmus

2017. aasta 1. jaanuarist jõustub atmosfääriõhu kaitse seadus, millega kehtestatakse KOVidele kohustus oma piirkonnas koostada mürakaart ning arvestada planeeringute koostamisel müraallikate ja müratundlike alade omavahelise asetusega.

Uue nõude tutvustamiseks korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium koostöös Maanteeametiga kohaliku omavalitsuse spetsialistidele mürateemalised infopäevad, mis toimuvad:

  • 22. novembril 2016 Pärnus Keskkonnaameti saalis (Roheline 64)
  • 24. novembril 2016 Tartus Keskkonnaameti saalis (Aleksandri 14)
  • 29. novembril 2016 Rakveres Maavalitsuse saalis (F.R.Kreutzwaldi 5)

Infopäeva algus on igal pool kell 10.  Infopäev on osalejatele tasuta ja kestab orienteeruvalt 2,5 tundi.

Käsitletavad teemad:
1. Mida peab KOV teadma mürast. Õiguslikud alused.
Reet Pruul, Keskkonnaministeerium
2. Müra KOV territooriumil. Müra hindamine, mürakaart, selle koostamise alused. Müra vähendamise võimalused.
Kadri-Piibe Luik, Maanteeamet
3. Küsimused-vastused-probleemid-nende võimalikud lahendused – ootame osalejate aktiivset mõttevahetust

Infopäevale registreerumiseks palume täita registreerimisvorm aadressil  https://goo.gl/forms/Y7YQafdZWh8FdM4u1 Pärnus ja Tartus osalejatel 17. novembriks, Rakveres osalejatel 24. novembriks.

Lisainfot saab Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialistilt Reet Pruulilt, reet dot pruul at envir dot ee, 6260 731
 

21. oktoober 2016

Vooremaa ehitus- ja arendustegevuse infopäev

Kalendrisündmus

Kõik huvilised on oodatud teisipäeval, 25. oktoobril kell 16 Tartumaale, Äksi alevikku Jääaja Keskusesse infopäevale "Vooremaa ehitus- ja arendustegevuse korraldamine".

Päevakava:
• EMÜ prof. Kalev Sepp selgitab üldisi maastike väärtuse hindamise põhimõtteid ja ehitustingimuste seamise põhimõtteid Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise raames;
• KeA Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma annab ülevaate Keskkonnaameti põhjendustest ja senisest praktikast, mida on Vooremaal rakendatud ehitistele kooskõlastuste andmisel või nendest keeldumisel;
• KeA Lõuna regiooni looduskasutuse spetsialistid Kai Kimmel ja Märt Öövel arendavad maastikesse arendustegevuse planeerimise arutelu (paadisillad, slipid, lautrid, ujuvamajad, juurdepääsuteed jms.) – mida saaks ja tasuks kavandada, mida mitte.

Infopäeva korraldab Keskkonnaamet SA KIKi toetusel, osalejatele on see tasuta.

Registreeru hiljemalt 20. oktoobriks aadressil https://goo.gl/forms/jBQ2OApGuoJ2lp052 või e-posti aadressil Piret dot Valge at keskkonnaamet dot ee.

Lisainfo: Kaili Viilma, Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist, Kaili dot Viilma at keskkonnaamet dot ee