Uudised

Prindi
30. august 2016

Lahemaa juubeliaasta konverents

Kalendrisündmus

6.-8. oktoobril 2016. aastal toimub Palmse mõisas Lahemaa Rahvuspargi 45. juubeliaasta raames rahvusvaheline konverents „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“.

Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoida ning peamine pärandi säilitaja. Käesolev konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike jätkusuutlikkust. Selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine.

Konverentsi korraldab Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline kogemus pärandikaitse vallas, samuti esinevad kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi töökeelteks on eesti, inglise ja vene. Tagatud on sünkroontõlge.

Konverentsi programm ja lisainfo on leitavad Lahemaa rahvuspargi kodulehelt.

Foto: Toomas Tuul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. august 2016

Lahemaa rannakülad Ökomässul

Kalendrisündmus

Eelmisel aastal vallutasid Lahemaa loomad Ökomässu raames Patarei merekindluse. Sel aastal on kavas Lahemaa rannakülade invasioon pealinna - 16.-18. septembril hõivame Ökomässul Tallinna Patarei merekindluse rannaala.

16. septembril toimub Tallinna linnahallis rahvusvaheline konverents "Vaatega merele: keskkond ja kultuur". Lisaks saab vaadata Lahemaa rannakülade näitust ning filme.

17.-18. septembril toimuvad Patarei merekindluse rannaalal Lahemaa rannaküladega seotud töötoad, näitused ja mõttekojad:

  • Lahemaa rannakiele jututuba - Piret Norvik
  • Laevamudelite näitus ja töötuba
  • Rannakalanduse mõttekoda
  • Paatide ja laevade töötuba - Anti Kreem, Vello Mäss jt
  • Kala suitsetamine
  • Käsmu meremuuseumi merekultuuri ja postkaartide töötuba
  • Kalakivide töötuba ja vanade Lahemaa-vaadete näitus (A-Plank, Ane Albert ja Talvi Luther)
  • Peeter Kivimäe toob kaasa väikese väljapaneku Näkiallika muuseumist ja sepistab
  • Seaküla Simson Tammispealt tuleb programmiliste teesidega merevaate teemal ning väikese isikunäitusega
  • Toomas Tuule ja Artur Talviku näitus: "Lahemaa rannakülade mehed ja meri"

Lahemaa rannakülade invasiooni eesmärk on maailma parandamine. Või mõne vana paadi. Või laevamudeli. Või rannakalanduse.

Loe pikemalt Ökomässust: www.ecomess.eu 

Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Viru regiooni kultuuripärandi spetsialist, ave dot paulus at keskkonnaamet dot ee, 5332 7893

Foto: Toomas Tuul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. august 2016

Jäätmete liigiti kogumise edendamise seminar Tallinnas

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet kutsub seminarile „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses, 2016“, mis toimub 30. septembril Tallinnas, Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt. 7a, Tallinn).

Ootame osalema Harju-, Järva- ja Raplamaa omavalitsuste esindajaid.

Seminari eesmärk:
Seminari eesmärk on jagada infot jäätmete liigiti kogumise hetkeolukorrast ja suundadest ning anda võimalus jäätmevaldkonna arendamise teemal kogemusi ning mõtteid vahetada.

Teemad:
• Hetkeolukord jäätmete liigiti kogumise edendamisel, 2016. aastal läbi viidud küsitluse tulemused,
Keskkonnaamet, Reet Siilaberg
• Olmejäätmete sh pakendijäätmete kogumine kohalikes omavalitsustes,
Keskkonnaministeerium, Marika Siht, Kaire Kikas
• Olmejäätmete käitluse korraldus – arengud ja probleemid, sügis 2016,
Keskkonnaministeerium, Peeter Eek

Päevakavas võib toimuda muudatusi ning täpsustusi, millest anname teada hiljemalt 1 nädal enne iga seminari toimumist.

Registreerimine:
Tartu, Rakvere ja Tallinna seminaridele palume registreeruda hiljemalt 12. septembriks.
 

29. august 2016

Jäätmete liigiti kogumise edendamise seminar Rakveres

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet kutsub seminarile „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses, 2016“, mis toimub 23. septembril Rakveres hotellis AQVA Hotel & Spa, Rooma II seminariruumis (Parkali 4, Rakvere).

Ootame osalema Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa omavalitsuste esindajaid.

Seminari eesmärk:
Seminari eesmärk on jagada infot jäätmete liigiti kogumise hetkeolukorrast ja suundadest ning anda võimalus jäätmevaldkonna arendamise teemal kogemusi ning mõtteid vahetada.

Teemad:
• Hetkeolukord jäätmete liigiti kogumise edendamisel, 2016. aastal läbi viidud küsitluse tulemused,
Keskkonnaamet, Reet Siilaberg
• Olmejäätmete sh pakendijäätmete kogumine kohalikes omavalitsustes,
Keskkonnaministeerium, Marika Siht, Kaire Kikas
• MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevused, koostöö kohalike omavalitsustega,
MTÜ ETO, Siret Kivilo*
• Olmejäätmete käitluse korraldus – arengud ja probleemid, sügis 2016,
Keskkonnaministeerium, Peeter Eek

Päevakavas võib toimuda muudatusi ning täpsustusi, millest anname teada hiljemalt 1 nädal enne iga seminari toimumist.

Registreerimine:
Tartu, Rakvere ja Tallinna seminaridele palume registreeruda hiljemalt 12. septembriks.
 

29. august 2016

Jäätmete liigiti kogumise edendamise seminar Tartus

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet kutsub seminarile „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses, 2016“, mis toimub 16. septembril Tartus, Dorpat Konverentsikeskus, Petersoni saalis (Turu 2, TASKU, Tartu).

Ootame osalema Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa omavalitsuste esindajaid.

Seminari eesmärk:
Seminari eesmärk on jagada infot jäätmete liigiti kogumise hetkeolukorrast ja suundadest ning anda võimalus jäätmevaldkonna arendamise teemal kogemusi ning mõtteid vahetada.

Teemad:
• Hetkeolukord jäätmete liigiti kogumise edendamisel, 2016. aastal läbi viidud küsitluse tulemused,
Keskkonnaamet, Reet Siilaberg
• Olmejäätmete sh pakendijäätmete kogumine kohalikes omavalitsustes,
Keskkonnaministeerium, Marika Siht, Kaire Kikas
• MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevused, koostöö kohalike omavalitsustega,
MTÜ ETO, Siret Kivilo*
• Olmejäätmete käitluse korraldus – arengud ja probleemid, sügis 2016,
Keskkonnaministeerium, Peeter Eek

Päevakavas võib toimuda muudatusi ning täpsustusi, millest anname teada hiljemalt 1 nädal enne iga seminari toimumist.

Registreerimine:
Tartu, Rakvere ja Tallinna seminaridele palume registreeruda hiljemalt 12. septembriks.
 

29. august 2016

Jäätmete liigiti kogumise edendamise seminar Pärnus

Kalendrisündmus

Keskkonnaamet kutsub seminarile „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses, 2016“, mis toimub 9. septembril Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu).

Ootame osalema Pärnu-, Viljandi-, Hiiu-, Saare- ja Läänemaa omavalitsuste esindajaid.

Seminari eesmärk:
Seminari eesmärk on jagada infot jäätmete liigiti kogumise hetkeolukorrast ja suundadest ning anda võimalus jäätmevaldkonna arendamise teemal kogemusi ning mõtteid vahetada.

Teemad:
• Hetkeolukord jäätmete liigiti kogumise edendamisel, 2016. aastal läbi viidud küsitluse tulemused,
Keskkonnaamet, Reet Siilaberg
• Olmejäätmete sh pakendijäätmete kogumine kohalikes omavalitsustes,
Keskkonnaministeerium, Marika Siht, Kaire Kikas
• MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevused, koostöö kohalike omavalitsustega,
MTÜ ETO, Siret Kivilo*
• Olmejäätmete käitluse korraldus – arengud ja probleemid, sügis 2016,
Keskkonnaministeerium, Peeter Eek

Päevakava leiad SIIT.

Päevakavas võib toimuda muudatusi ning täpsustusi, millest anname teada hiljemalt 1 nädal enne iga seminari toimumist. 

Registreerimine:
Pärnu seminarile palume registreeruda hiljemalt 5. septembriks.  

29. august 2016

Kinnitati Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 26.08.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/11 Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2016‒2025.

Jaandi hoiuala ja Ohessaare maastikukaitseala asuvad Saaremaal Sõrve poolsaarel Torgu vallas. Mõlemad kaitstavad alad asuvad poolsaare läänekaldal, mida iseloomustavad klibune rannik koos madalate pankadega. Maastikukaitsealale on iseloomulikud pank ja lood, mis asuvad enamasti paepealsetel rendsiinadel ehk karbonaatsel lähtekivimil kujunenud mullal. Jaandi hoiuala iseloomustavad peamiselt madalsood, niidud ja puiskarjamaad.

Kaitsekorralduskavaga hõlmatav ala kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Ohessaare loodusalana ja Kura kurgu linnualana.

Kaitsekorralduskava peamisteks tegevusteks on mitmesugused seired ning poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Kaitsekorralduskavade koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tutvu kaitsekorralduskavaga SIIN.

Lisainfo: Kadri Paomees, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, kadri dot paomees at keskkonnaamet dot ee, 452 7764

Ohessaare pank. Foto: Kadri Paomees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. august 2016

Kinnitati veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava 2016-2017

22. augustil 2016 kinnitas keskkonnaminister oma käskkirjaga nr 807 Keskkonnaameti  koostatud vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava aastateks 2016-2017.

Veemajanduse paremaks korraldamiseks on Eestis moodustatud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva. Vee kaitse ja kasutamise abinõude paremaks planeerimiseks ning veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärgi – kõikide vete hea seisund – saavutamiseks on iga vesikonna kohta koostatud veemajanduskava ning meetmeprogramm. Perioodi 2015-2021 kohta koostatud veemajanduskavad ja meetmeprogrammid kinnitati Vabariigi Valitsuses 07.01.2016.

Meetmeprogrammi paremaks elluviimiseks on Keskkonnaamet koostanud meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava, kaasates selle koostamisse erinevaid asjast huvitatud osapooli (KOV, KKI, KeM, PMA, omanikud jt), kuna tegevuskava rakendamine on kõigi veekasutuse ja vete seisundit mõjutavate osapoolte ühine ülesanne. Tegevuskava 2016-2017 on praeguse veemajandusperioodi esimene kava.

Tegevuskava eesmärk on täpsustada meetmeprogrammi tegevusi lühemaks perioodiks ning keskenduda konkreetsetele valgaladele või kindlatele teemadele mitteheas seisundis pinna- ja põhjaveekogumitel. Tegevuskava on koostatud kogumipõhiselt, osad meetmed on kavandatud ka kas vesikonnaüleselt või lähtuvalt meetmete rakendamise eest vastutava konkreetse organisatsiooni tegevusplaanist. Meetmetabelid on koostatud eraldi pinna- ja põhjavee kohta.

Rakendusvaldkonnast lähtuvalt jaotuvad meetmed nelja suurde gruppi: administratiivsed, tehnilised, nõustavad ja uuringud.

Meetmeprogrammi rakendamise kohta koostab Keskkonnaamet igal aastal ülevaate.

Vesikondade veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskavaga aastateks 2016-2017 saab tutvuda aadressil http://vesikonnad.keskkonnaamet.ee.

Lisainfo Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaatoritelt: Milvi Aun, milvi dot aun at keskkonnaamet dot ee; Elina Leiner, elina dot leiner at keskkonnaamet dot ee; Kätlin Juuram, katlin dot juuram at keskkonnaamet dot ee