Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotluste kooskõlastamine

Prindi

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlemine toimub vastavalt maaeluministri 22.04.2015 määrusele nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus".

Taotleja esitab kohustuseaasta 1. aprillist alates Keskkonnaametile määruse lisas 1 toodud vormi kohase poollooduslike koosluste loetelu ja poolloodusliku koosluse kaardi, milles esitatud andmete põhjal annab Keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul arvates nimetatud dokumentide kättesaamisest nõusoleku hooldamistingimuste kohta. Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut, kui ala, mille kohta toetust taotletakse, ei ole hoolduskõlbulik.

Taotlusi saab kooskõlastada alates 1. aprillist.

  • Keskkonnaameti regioonide kontorites maahoolduse spetsialistide juures (aja peaks eelnevalt kokku leppima)
  • E-PRIA teeninduskeskkonnas
  • digitaalselt (sel juhul peab olema digitaalse allkirjastamise võimalus ka taotlejal, kes samuti peab andma dokumentidele oma kinnituse).

Kooskõlastatud taotluse saab esitada E-PRIA teeninduskeskkonnas või PRIA piirkondlikusse büroosse ajavahemikul 2.-23. mai (elektrooniliselt saab seda teha  e-posti aadressile info at pria dot ee).

24. maist kuni 17. juunini on võimalik esitada PRIAle hilinenud taotlusi. Hilinenud taotluse osas vähendatakse taotlejale makstavat toetust iga hilinenud tööpäeva eest 1%. Keskkonnaamet annab endapoolse kinnituse toetuse taotlusele ka peale 24. maid vastavalt eelnevalt kirjeldatud võimalustele.

Euroopa Liit maaelu arenguks