Prindi

Tellimuste ja lepingute alusel analüüsitakse peamiselt:

 • ehitusmaterjale (Ra-226, K-40, Th-232, Cs-137);
 • vett (summaarne alfa ja beeta aktiivsus, Cs-137, H-3, Ra-226, Ra-228, Sr-90, Rn-222);
 • toiduaineid (Cs-137, Cs-134, Sr-90);
 • taimseid materjale (Cs-137, Cs-134, Sr-90, Ra-226);
 • pinnast (Cs-137).

Gamma-spektromeetrilisel analüüsi meetodil määratakse erinevatest proovidest ka teisi radionukliide, mille kohta täpsemat infot saab laboratooriumist.

Analüüsi tellimiseks on vajalik:

1) vormistada tellimuskiri Keskkonnaameti kiirgusosakonnale, kus on kirjas

 • tellija andmed – tellija nimi, asutuse reg. nr (eraisikul isikukood), kontakt aadress, kontaktisik, telefon;
 • analüüsiks toodava proovi /materjali nimetus (kui soovitakse tulemust võõrkeeles, siis ka analüüsitava proovi /materjali võõrkeelne nimetus);
 • millist analüüsi soovitakse tellida;
 • mõningatel juhtudel ka proovivõtu kuupäev ja kellaaeg (vajalik näiteks Rn-222 sisalduse määramisel joogivees);
 • kui tellija peab vajalikuks, siis ka proovivõtu koha andmed.

2) helistada laboratooriumisse telefonidel 664 4902 või 664 4910 (või e-posti teel: eia dot jakobson at keskkonnaamet dot ee; larissa dot palmin at keskkonnaamet dot ee) ja kooskõlastada

 • proovi toomise aeg;
 • analüüsiks vajalik proovi kogus (sõltub millist analüüsi tellitakse);
 • millises taaras proov tuua (näiteks vee proovides Rn-222 sisalduse määramiseks väljastab labor eelnevalt spetsiaalse pudeli, proovivõtu juhendi ning vajalikud vahendid);
 • ehitusmaterjalide puhul proovide peenestusaste (kivimaterjali tüki suurus ei tohiks ületada 5 mm);
 • analüüsi tähtaeg.

3) edastadada proov koos tellimiskirjaga Kiirgusosakonna laborisse (Kopli 76, Tallinn).

Hinnakiri

Mõõtmistulemused ja arve edastatakse posti teel, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

Alates 2005. aasta aprillist on laboratoorium akrediteeritud katselaborina, vastates gamma-spektromeetrilise analüüsi valdkonnas ISO 17025:2005 nõuetele. Kvaliteedi tagamise ja kontrolli eesmärgil võtab laboratoorium osa rahvusvahelistest vōrdlusanalüüsidest.